Зміцнення ленінських норм партійного і державного життя

У період після XIX з’їзду Комуністичної партії в країні була проведена велика робота по зміцненню і розвитку ленінських норм партійного життя.

Принципове значення для подальшого вдосконалення радянського суспільного і державного ладу мав липневий (1953 р) Пленум ЦК КПРС. Пленум засудив порушення в партійному і державному керівництві, пов’язані з культом особи Сталіна. Були схвалені заходи Президії ЦК партії щодо припинення антипартійних і антидержавних дій Берія, який намагався використовувати своє становище заступника Голови Ради Міністрів СРСР і міністра внутрішніх справ проти партії та її керівництва, проти Радянського уряду. Пленум розробив шляхи зміцнення ленінських норм партійного життя і принципів партійного керівництва.

Втілюючи в життя рішення Пленуму, КПРС і Радянський уряд провели велику роботу з удосконалення діяльності державного апарату, по ліквідації недоліків в керівництві народним господарством. На регулярно збиралися пленумах ЦК партії почали обговорюватися найважливіші питання поточного та перспективного соціально-економічного і політичного розвитку країни. Робилися кроки щодо поліпшення ідейно-теоретичної підготовки партійних кадрів і підвищенню кваліфікації працівників державного апарату. Розширювалися права союзних республік в області економічного розвитку, що сприяло піднесенню їх народного господарства. Стали здійснюватися заходи щодо підвищення ролі Рад депутатів трудящих в житті радянського суспільства, по зміцненню їх зв’язків з трудящими.

Відновлення ленінських норм партійного життя, перебудова партійної і державної роботи підвищили авторитет Комуністичної партії, її роль як керівної сили радянського суспільства.

Посилання на основну публікацію