XXVII з’їзд КПРС і його історичне значення

26 лютого Про березня 1986 р Москві проходила робота XXVII з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. На з’їзді були підведені підсумки та обговорені завдання подальшого розвитку СРСР, затверджено нову редакцію Програми КПРС і Статут партії з внесеними до нього змінами. З’їзд обрав центральні органи партії. У роботі з’їзду взяли участь майже 5 тис. Делегатів, що представляють 19 млн. Радянських комуністів. На ньому були присутні гості з 113 країн світу – делегації комуністичних, робітників, соціалістичних і інших партій, а також представники демократичних громадських організацій.
З’їзд заслухав і обговорив Політична доповідь Центрального Комітету КПРС, з яким виступив Генеральний секретар Комуністичної партії М. С. Горбачов. У цій доповіді поряд з найважливішими внутрішніми питаннями дано всебічний аналіз сучасного міжнародного становища.

У доповіді, в інших документах з’їзду зазначалося наявність глибоких протиріч в сучасному світі. Перш за все це група суперечностей, пов’язаних з відносинами між державами двох соціально-економічних систем, і протиріччя, властиві внутрішньому розвитку самого капіталістичного світу, Було підкреслено поглиблення процесу загальної кризи капіталізму. Кризові явища охопили всю систему, всі сфери життя капіталістичного суспільства. Ця обстановка на тлі розвитку науково-технічної революції диктує державам і народам планети використовувати всі наявні можливості для налагодження творчого взаємодії. Виходячи з цього, партія вважає головною метою своєї зовнішньополітичної стратегії забезпечення радянському народу можливості трудитися в умовах міцного миру і свободи. Тому з’їзд визначив магістральний напрямок зовнішньої політики КПРС як боротьбу проти ядерної небезпеки, гонки озброєнь, за збереження і зміцнення загального миру.

Політика партії, говорилося на з’їзді, грунтується на принципах гуманності, властивих самій природі соціалізму, інтереси якого лежать поза військових конфліктів. Соціалізму для його подальшого вдосконалення потрібне розширення потенціалу світу, потрібна всеосяжна система міжнародної безпеки. У сучасних умовах до зовнішньої політики СРСР пред’являються такі вимоги, як твердість у відстоюванні принципів і позицій, тактична гнучкість, готовність до взаємоприйнятних компромісів, націленість не так на конфронтацію, а на діалог і взаєморозуміння.

Така політика означає також об’єднання зусиль з метою забезпечення безпеки держав на всіх континентах планети. З’їзд підтвердив, що в нинішній міжнародній обстановці треба домагатися перетворення мирного співіснування в вищий, універсальний принцип міждержавних відносин.

Від імені Комуністичної партії з’їзд звернувся до всіх урядів, партій, громадських організацій і рухів, дійсно стурбованим долею світу на Землі, до всіх народів із закликом до більш тісної та плідної співпраці заради досягнення успіху в боротьбі проти загрози ядерної війни.

Посилання на основну публікацію