XIX з’їзд Комуністичної партії

У жовтні 1952 року відбувся XIX з’їзд партії. З’їзд обговорив Звітна доповідь про роботу ЦК КПРС і затвердив Директиви по п’ятому п’ятирічному плану розвитку СРСР на 1951 -1955 рр. Основні завдання плану полягали в подальшому підйомі народного господарства, в підвищенні матеріального добробуту трудящих і зміцнення обороноздатності країни. План намічав потужне зростання соціалістичної промисловості.

Перед радянської індустрією була поставлена ​​мета поліпшити постачання народного господарства чорними та кольоровими металами, збільшити потужність електростанцій. Прискореними темпами мала розвиватися машинобудування. Директиви передбачали прискорення темпів технічного прогресу. У документах з’їзду були визначені найважливіші шляхи його поглиблення: впровадження комплексної механізації, автоматизація виробничих процесів, створення нових видів матеріалів.
XIX з’їзд партії поставив відповідальні завдання перед сільським господарством. Передбачалося продовжити роботи по механізації сільськогосподарських робіт, підвищити врожайність культур, збільшити суспільне поголів’я худоби. Були намічені заходи щодо підйому матеріального і культурного рівня життя трудящих.
З’їзд затвердив рішення про перейменування Всесоюзної Комуністичної партії більшовиків ВКП (б) в Комуністичну партію Радянського Союзу – КПРС. Подвійне найменування партії ( «комуністична», «більшовицька») склалося історично: в свій час це мало на меті відмежувати більшовизм від меншовизму. Оскільки меншовики давно зійшли з політичної арени, відпала необхідність в збереженні подвійного найменування партії. З’їзд вніс зміни до Статуту партії. У нього було включено визначення Комуністичної партії і сформульовані її головні завдання.

Посилання на основну публікацію