XIV з’їзд партії

У грудні 1925 року відбувся XIV з’їзд РКП (б), який увійшов в історію нашої країни як з’їзд індустріалізації.

У резолюції по звітній доповіді ЦК з’їзд підкреслив, що в області економічного будівництва «… наша країна, країна диктатури пролетаріату, має« все необхідне для побудови повного соціалістичного суспільства ». З’їзд вказав, що з точки зору внутрішніх умов країни трудящі під керівництвом Комуністичної партії можуть побудувати повне соціалістичне суспільство, т. Е. Суспільство, де соціалістичні виробничі відносини будуть панівними. Однак в силу капіталістичного оточення повна перемога соціалізму в СРСР не може бути остаточною. Єдиною гарантією остаточної перемоги соціалізму є переможна соціалістична революція в ряді країн.

З’їзд проголосив курс на соціалістичну індустріалізацію генеральною лінією партії в області економічного будівництва і поставив завдання перетворення СРСР з країни, які ввозять машини та устаткування, в країну, яка виробляє машини та обладнання. У рішеннях з’їзду підкреслювалося, що індустріалізація є основною умовою технічного переозброєння всіх галузей народного господарства, розвитку і зміцнення соціалістичної власності і остаточного витіснення приватнокапіталістичних елементів зі сфери виробництва і торгівлі.

У зв’язку з утворенням СРСР Комуністична партія стала загальносоюзної. З’їзд прийняв рішення про перейменування РКП (б) у Всесоюзну Комуністичну партію (більшовиків) -ВКП (б).

Курс на індустріалізацію країни, проголошений XIV з’їздом партії, законодавчо закріпив IV з’їзд Рад СРСР (квітень 1927 р.) З’їзд Рад вказав на необхідність неухильного впровадження рішень XIV з’їзду в життя і висунув як першочергове завдання всебічний розвиток виробництва засобів виробництва.

Посилання на основну публікацію