Утворення СРСР: коротко

У серпні 1922 року за рішенням Політбюро ЦК РКП (б) була створена комісія з представників ЦК РКП(б) і ЦК компартій республік.

Ця комісія зайнялася розробкою проекту рішення про взаємовідносини РСФРР з іншими радянськими республіками.

Спочатку був прийнятий проект, запропонований І. В. Сталіним і відомий як «план автономізації». Він пропонував включення України, Білорусії, Закавказьких республік до складу РРФСР на правах автономних республік; з Бухарою, Хорезмом і ДСР пропонувалося зберегти договірні відносини.

Ознайомившись з цим проектом, В. І. Ленін 26 вересня 1922 р написав листа до членів Політбюро ЦК РКП (б), в якому піддав різкій критиці ідею «автономізації», що веде до применшення прав національних республік, до підриву довіри до великого російського народу.

У цьому листі В. І. Ленін настійно проводив раніше висунуту ним думку створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік на принципах рівноправності та добровільності.

Для забезпечення цієї рівноправності В. І. Ленін пропонував не підкорюватись республіці центральним органам РРФСР, а створити

«… федерацію рівноправних республік»

(В. І. Ленін. зібр. тв., т. 45, с. 212).

Ленінські вказівки були покладені в основу нового проекту об’єднання республік, прийнятого Пленумом ЦК РКП (б) в жовтні 1922 року і отримав гаряче схвалення трудящих мас.

У грудні 1922 р відбулися з’їзди Рад України, Білорусії, Закавказзя, Російської Федерації, делегати яких одноголосно висловилися за утворення СРСР і обрали представників на I з’їзд Рад СРСР.

29 грудня 1922 року відбулася конференція повноважних делегацій радянських соціалістичних республік, яка обговорила і затвердила проекти Декларації і Договору про утворення СРСР.

У Декларації проголошувалися добровільність об’єднання радянських республік, їх рівноправність і право вільного виходу кожної з них зі Спілки. У ній також вказувалося, що доступ в Союз відкритий усім соціалістичним республікам, як існуючим, так і тим, які виникнуть в майбутньому.

Договір про утворення СРСР встановлював об’єднання РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР в єдину державу – Союз Радянських Соціалістичних Республік, визначав систему союзних органів влади та управління, їх компетенцію та взаємовідносини з республіканськими органами.

30 грудня 1922 в Москві відкрився I з’їзд Рад СРСР.

З’їзд затвердив в основному Декларацію і Договір про утворення СРСР і вирішив передати їх на додаткове обговорення ЦВК союзних республік.

З’їзд обрав ЦВК СРСР. Рада Народних Комісарів СРСР не була утворена. Її функції до липня 1923 року виконував Раднарком Російської Федерації.

Посилання на основну публікацію