Утворення російської централізованої держави

У XIII-XIV століттях склалися передумови утворення російської централізованої держави – економічні і політичні. Відправним пунктом у розвитку феодальної економіки стало швидке розвиток сільського господарства, відбувається освоєння покинутих земель. Виникла необхідність в більшій кількості нових, більш досконалих знарядь праці, що призвело до відокремлення ремесла від сільського господарства, а значить і зростання міст. Відбувається процес обміну у вигляді торгівлі між ремісником і хліборобом, тобто між містом і селом. Поділ праці між окремими районами країни вимагало політичного об’єднання руських земель. Особливо в цьому були зацікавлені дворяни, купці, ремісники. Посилення економічних зв’язків стало однією з причин утворення єдиної російської держави. У цей період посилюється експлуатація селян, що призводить до загострення класової боротьби. Феодали прагнуть юридично підпорядкувати собі селян, закріпити їх за своєю власністю. Таку функцію здатне виконати тільки централізовану державу. Загроза нападу ззовні прискорила процес централізації Російської держави, тому що в боротьбі проти зовнішнього ворога були зацікавлені всі верстви суспільства.

У процесі створення єдиного російського держави можна виділити три етапи.

Ще в XII столітті, намітилася тенденція до об’єднання земель під владою одного князя у Володимиро-Суздальське князівство.

Перший етап (кінець 13 століття) – піднесення Москви, початок об’єднання. Москва стає головним претендентом вважатися центром російських земель.
Другий етап (1389-1462 рр) – боротьба з монголо-татарами. Посилення Москви.
Третій етап (1462-1505 рр) – завершення створення єдиного російського держави. Повалено монголо-татарське іго, завершився процес об’єднання Русі.
На відміну від країн Західної Європи російської централізованої держави мало свої особливості:

Об’єднання відбувалося на тлі пізнього феодалізму, а не розквіту, як в Європі;
Об’єднанням російських земель керували московські князі, а в Європі – міська буржуазія;
В першу чергу Русь об’єднувалася з політичних причин, а потім вже з економічних, в той час як для європейських країн головними були економічні причини.
Першим царем всієї Русі і вищим суддею став Іван IV Васильович Грозний, син Василя 3. Удільні князі були тепер під контролем ставлеників з Москви.

Молоде централізовану державу в XVI ст. стало називатися Росією. Країна вступила на новий щабель свого розвитку.

Посилання на основну публікацію