Утворення Київської Русі – коротко

Формуванню в 9 столітті руської держави з центром у Києві передував тривалий процес створення у східних слов’ян економіки руської цивілізації.

Попередні століття були періодом:

  • формування руської цивілізації;
  • розкладання родоплемінного ладу;
  • розвитку приватної власності;
  • існування патріархального рабства;
  • утворення класів первісного суспільства.

Починаючи з VI ст., з’являються укріплені житла великих земельних власників. Вони використовували працю челяді (рабів). Але рабство на Русі не зробилося панівним способом виробництва і незабаром стало витіснятися новими феодальними формами відносин.

Одночасно відбувалося утворення військово-політичних союзів, які спочатку носили племінний, а потім територіальний характер. Ці союзи поступово перетворювалися на державні утворення, наприклад, Київське та Новгородське князівства.

Тому сприяла і боротьба слов’янських народів за свою незалежність з:

  • Візантійською імперією;
  • печенігами;
  • норманами.

Поява окремих державних утворень з центром у Києві і встановлення панування династії Рюриковичів – завершальний етап у процесі створення феодальної держави на Русі в 9 столітті.

До кінця 10 століття Київська Русь досягла високого рівня економічного, політичного і культурного розвитку. Ця держава поширювало свої володіння від Прибалтики до Волги і навіть Уралу і від басейну Печори і берегів Льодовитого океану до Чорного та Азовського морів. Київська Русь була дуже строкатою в економічному і етнографічному відношенні.

Посилання на основну публікацію