Україна в революції 1905-1907 років

У Російській імперії революційно-визвольний рух вилилося в демократичну революції 1905-1907 рр., В якій населення України взяло активну участь. На Наддніпрянщині діяло близько 20 загальноросійських і національних партій. У їхніх діях не було єдності, вони вели між собою боротьбу за руководствово революційним рухом.

В Україні революція носила і національно-визвольний характер, оскільки національне питання було на передньому плані боротьби. Національний рух в період революції мало значні досягнення:

► Українці отримали право вільно користуватися рідною язиком, в Україні з’явилася легальна українська преса: в 1905-1907 рр. друкувалося 24 періодичні видання.

► Українці отримали можливість створювати легальні політичні та громадські організації.

► У Державній Думі (1906-1907 рр.) Легально діяв Український депутатська фракція, яка вимагала автономії для України, вільного розвитку української мови і культури, звертала увагу російської та світової громадськості на гострі проблеми національного розвитку України.

Однак після поразки революції 1905-1907 рр. ці досягнення українського національного руху були ліквідовані. Царизм знову перейшов до політики національного гноблення українського народу.

Посилання на основну публікацію