Творча активність працівників промисловості СРСР в 50-і роки

Зростанню індустріальної могутності країни в 50-х роках сприяло активну участь трудящих в соціалістичному змаганні.

Комуністична партія і Радянський уряд всіляко підтримували розвиток змагання. У 1952 р було прийнято спеціальну постанову ЦК партії з цього питання. У ньому підкреслювалося, що головні показники змагання повинні відображати успіхи у впровадженні нової техніки, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості та зниження собівартості продукції.

У ці роки народилися нові форми соціалістичного змагання. За пропозицією робочих московської взуттєвої фабрики «Буревісник» розгорнулося змагання за зниження собівартості продукції на кожній виробничій операції. Робочі і інженерно-технічні працівники Московського автозаводу ім. І. А. Лихачова стали зачинателями змагання за комплексну економію металу на кожному робочому місці. Бригада прядильщиц Московської бавовнопрядильної фабрики ім. М. І. Калініна, очолювана С. А. Котової, виступила ініціатором збільшення випуску продукції за рахунок комплексного використання внутрішніх резервів виробництва. Широкий розвиток в країні отримало змагання за індивідуальними планами комплексного впровадження передових методів праці. Ініціаторами цього цінного починання стали робочі Кіровського заводу (Ленінград) А. Ф. Логінов і П. А. Зайченко.

Одна з особливостей соціалістичного змагання 50-х років – розширення його рамок. Розгорнулося змагання між трудящими окремих республік, областей, міст, між трудовими колективами підприємств однієї галузі.

Всесоюзну популярність здобув почин бригади гірників шахти «Північна-2» в Краснодоні, очолюваної Н. Я. Мамаєм. У 1956 р бригада взяла зобов’язання: давати щодня понад норму по 1 т вугілля на кожного оббивальника. Через два роки гірники тієї ж бригади зобов’язалися в честь XXI з’їзду КПРС добувати по 2,5 т вугілля понад норму при зниженні його собівартості. Слідом за шахтарями в боротьбу за перевиконання змінних мданій включилися нафтовики, металурги, машинобудівники.

Напередодні XXI з’їзду Комуністичної партії в країні Виник рух за комуністичне ставлення до праці. Його ініціатором виступив колектив депо Москва-Сортувальна Московсько-Казанської залізниці. Саме в цьому депо в 1919 р відбувся перший комуністичний суботник. У жовтні 1958 р комсомольсько-молодіжна бригада одного з цехів взяла на себе зобов’язання працювати по-комуністичному. Головну увагу в зобов’язаннях приділялася автоматизації та механізації виробництва, підвищення кваліфікації робітників і поліпшенню організації праці. Члени бригади зобов’язалися протягом року внести не менше однієї раціоналізаторської пропозиції, опанувати без відриву від виробництва ще однією спеціальністю. Кожен робочий зобов’язувався протягом найближчих чотирьох-п’яти років отримати загальну і середню освіту. Змагання за звання бригад комуністичної праці розгорнулося на всіх підприємствах і будівництвах країни, на транспорті.

Посилання на основну публікацію