Святкування знаменних історичних дат в СРСР

Велике значення в політичному і громадському житті радянського народу мало святкування знаменних історичних дат.

У жовтні 1967 р країна урочисто відзначила 50-річчя Великого Жовтня.
У зв’язку з майбутнім ювілеєм була проведена велика масово-політична робота по роз’ясненню історичного значення Жовтня. Зміст цієї роботи було визначено Тезами ЦК КПРС «50 років Великої Жовтневої соціалістичної революції». У них було дано аналіз півстолітнього досвіду Комуністичної партії по керівництву будівництвом соціалізму і комунізму. Напередодні ювілею Президія Верховної Ради СРСР заснувала орден Жовтневої Революції.

50-річчя Великого Жовтня урочисто відзначалося по всій країні. 3 і 4 листопада в Москві, в Кремлівському Палаці з’їздів, було проведено урочисте засідання ЦК КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради Української РСР, на якому були підведені підсумки півстолітнього розвитку Радянської країни.

У жовтні 1968 р країна відзначила 50-річчя Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. До цього часу комсомол об’єднував понад 23 млн. Юнаків і дівчат. Вірністю комуністичним ідеям, ініціативою і енергією в будівництві соціалізму і комунізму комсомол здобув повагу всього народу. Він був надійним помічником партії в комуністичному вихованні підростаючого покоління і в будівництві нового суспільства.
На честь ювілею в країні пройшло Всесоюзне комсомольські збори. На заводах і будівництвах, в колгоспах і радгоспах підбивалися підсумки ювілейного змагання комсомольців. Були намічені нові зобов’язання комсомольців на честь 100-лети я з дня народження В. І. Леніна.

У дні ювілею Ленінський комсомол був нагороджений орденом Жовтневої Революції.
У квітні 1970 виповнилося 100 років від дня народження В. І. Леніна. Задовго до цієї дати в країні почалася підготовка до ювілею. ЦК КПРС прийняв спеціальну постанову «Про підготовку до 100-річчя від дня народження Володимира Ілліча Леніна». У 1969 р ЦК КПРС опублікував Тези «До 100-річчя від дня народження Володимира Ілліча Леніна», в яких була висвітлена життя і революційна діяльність В. І. Леніна, його роль у створенні більшовицької партії і в будівництві соціалістичної держави, показаний внесок в розвиток марксистської теорії.

У дні підготовки до ювілею в країні почалося соціалістичне змагання за його гідну зустріч. На батьківщині Володимира Ілліча Леніна, в Ульяновську, був споруджений Ленінський меморіал. 11 квітня 1970 р вся країна вийшла на грандіозний комуністичний суботник.
На урочистому засіданні ЦК КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради Української РСР 21 квітня 1970 року у Кремлівському Палаці з’їздів зазначалося, що побудова соціалістичного суспільства в Радянській країні є тріумфом ленінізму. Зроблені В. І. Леніним теоретичні висновки перевірені на практиці в ході створення нового суспільства в СРСР і країнах соціалістичної співдружності.

Посилання на основну публікацію