Спеціалізація і концентрація сільськогосподарського виробництва в СРСР в 70-і роки

В роки дев’ятої п’ятирічки намітився перехід від багатогалузевого принципу організації сільського господарства до його спеціалізації.

В умовах розвитку науково-технічного прогресу багатогалузевий характер виробництва почав гальмувати індустріалізацію землеробства і тваринництва. Розпорошеність виробництва за багатьма бригадам і фермам стримувала впровадження прогресивної технології, перешкоджала комплексної механізації процесів.

У 1971 р прийнято постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, спрямоване на розвиток виробництва продуктів тваринництва на промисловій основі. Відповідно до постанови в країні були організовані понад тисячу великих державних комплексів по виробництву м’яса і молока. Виникнення і розвиток великих спеціалізованих господарств сприяло подальшому поглибленню концентрації сільськогосподарського виробництва. Велику роль в прискоренні цього процесу зіграло створення нових типів господарств – міжгосподарських і агропромислових об’єднань.

Міжгосподарське виробниче об’єднання являє собою добровільне об’єднання колгоспів, радгоспів та інших підприємств на основі кооперації. Метою об’єднання є спільне виробництво певного виду сільськогосподарської продукції. Створення об’єднань такого типу дозволяє організувати виробництво на базі новітніх досягнень науки, техніки і передового досвіду. Практичний досвід першої половини 70-х років показав переваги великого спеціалізованого виробництва. У міжколгоспних і державно-колгоспних підприємствах і об’єднаннях собівартість продукції була в два рази і більше нижче, ніж в неспеціалізованих господарствах. Міжгосподарські об’єднання мали можливість краще використовувати матеріальні і трудові ресурси. У них швидше впроваджувалися досягнення науки і техніки.

У постанові ЦК КПРС «Про подальший розвиток спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції» (травень 1976 г.) було підкреслено, що спеціалізація і концентрація сельскохозяйственною виробництва на базі широкого кооперування, переклад його на сучасну індустріальну основу але магістральний напрям подальшого розвитку соціалістичного сільського господарства, новий етап практичного здійснення ідей ленінського кооперативного плану.

На основі постанови ЦК КПРС були складені перспективні плани розвитку спеціалізації і міжгосподарської кооперації в областях і республіках. У 1980 р в країні діяли 9,6 тис. Міжгосподарських підприємств і об’єднань.

Посилання на основну публікацію