Соціалістичне змагання в селі в 60-і роки

Здійснення аграрної політики партії в роки восьмої п’ятирічки викликало могутній підйом трудової активності трудівників села.

Хлібороби розгорнули змагання за збільшення виробництва і заготівель сільськогосподарських культур, за успішне проведення жнив і надпланову продаж державі зерна.

Особливо активізувалася діяльність сільських трудівників у зв’язку зі святкуванням 50-річчя Жовтня та 100-річчя від дня народження В. І. Леніна. Ініціаторами соціалістичного змагання за гідну зустріч 50-річчя Великого Жовтня виступили трудівники Краснодарського краю і колектив радгоспу «Гігант» Ростовської області. Слідом за ними підвищені зобов’язання в честь 50-річчя Радянської влади взяли працівники сільського господарства інших областей. В ході змагання зародилися цінні почини, спрямовані на зростання продуктивності праці, на підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, Напередодні 100-річчя від дня народження В, І, Леніна в колгоспах і радгоспах країни були організовані ленінські трудові вахти.

Навесні 1966 р хлібороби Кубані почали змагання за високу культуру землеробства. Ініціатори його – бригада колгоспу «Кубань» Усть-Лабінський району Краснодарського краю, очолювана Героєм Соціалістичної Праці, заслуженим механізатором РРФСР М. І. Клепіковим, прагнули домогтися найбільш ефективного способу оранки і використання передової агротехніки. За їхнім прикладом в соціалістичне змагання за звання колективів високої культури землеробства включилися сільські трудівники Московської та інших областей.
Широке поширення набуло соціалістичне змагання за професіями – механізаторів, доярок, пташниць. Воно сприяло передачі досвіду передовиків всім працівникам сільського господарства, підвищення їх професійної майстерності. Сільські механізатори слідом за робочими промисловості розпочали змагання за надання допомоги відстаючим. У 1968 р механізатори Алтайського краю М. І. Гусельников і М. Ф. Голіков організували шефство над молодими трактористами і комбайнерами. Їх ініціатива знайшла широкий відгук у країні. На полях і фермах розгорнулося рух наставництва.
В результаті здійснення заходів, спрямованих на підйом сільського господарства, і трудового героїзму працівників села завдання восьмої п’ятирічки були виконані. Середньорічні темпи зростання сільськогосподарської продукції набули стійкого характеру. Вони склали 3,9%, в той час як за попередні п’ять років – тільки 2,4%. Зміцніла економіка колгоспів і радгоспів. Все це створювало необхідні умови для подальшого підйому сільськогосподарського виробництва.

Посилання на основну публікацію