Сільське господарство в роки п’ятирічки

Посилено йшла технічна реконструкція соціалістичного сільського господарства.
На роботу в колгоспи, радгоспи, МТС прямували інженерно-технічні працівники, агрономи, зоотехніки. Для зміцнення колгоспного ладу, поліпшення роботи партійних організацій в селі при МТС і радгоспах були створені в 1933 р політвідділи. На роботу в них за рішенням ЦК ВКП (б) було направлено 25 тис. Комуністів з досвідом партійної і господарської роботи. За два роки політвідділи МТС і радгоспів провели велику роботу по організаційно-господарському зміцненню колгоспів, підвищення трудової дисципліни колгоспників, вихованню їх в дусі дбайливого ставлення до колгоспного майна.

Політвідділи допомогли очистити колгоспи від ворожих елементів. У 1934 р політвідділи МТС були ліквідовані (в радгоспах існували до 1940 г.). Велике значення надавалося організаційній зміцненню колгоспів. На керівні посади в колгоспах висувалися найбільш активні і свідомі трудівники села, радянські і партійні працівники. Партія висунула гасло «зробити колгоспи більшовицькими, а колгоспників заможними».
Другий всесоюзний з’їзд колгоспників-ударників, що проходив в лютому 1935 р прийняв новий Зразковий статут сільськогосподарської артілі.

Новий Зразковий статут сільськогосподарської артілі на підставі накопиченого досвіду колгоспного будівництва проголосив колгоспний шлях для селян єдино правильним. На відміну від першого Статуту сільськогосподарської артілі новий Статут закріплював за колгоспами земельний масив на вічне користування, встановлював розміри присадибних ділянок, види і кількість худоби, а також споруди, які повинні знаходитися в особистій власності колгоспників. Статут закріпив основні форми організації праці (виробничі бригади) і його оплати (на трудодні).

У сельском- господарстві, як і в промисловості, розгорнулося масове рух передовиків колгоспного виробництва за підвищення продуктивності праці. Зачинателями цього руху були трактористка П. Н. Ангеліна, яка створила першу жіночу тракторну бригаду, і М. С. Демченко, бригада якої добилася рекордного врожаю цукрових буряків. Комбайнер К. А. Борін поклав початок раціоналізаторського руху серед сільських механізаторів.

Посилання на основну публікацію