Сільське господарство СРСР напередодні Великої Вітчизняної війни

У роки третьої п’ятирічки в країні налічувалося близько 240 тис. Колгоспів, більше 4 тис. Радгоспів і 7 тис. МТС. Зміцнювалася матеріально-технічна база сільського господарства; зростала кількість тракторів, комбайнів, автомашин. Використання нової техніки дозволило розширити посівні площі і підняти продуктивність праці. Збільшилися посівні площі технічних культур, особливо бавовни.

Незважаючи на значні успіхи в розвитку сільського господарства, потреби країни в зерні і продукції тваринництва задовольнялися в повному обсязі. Хоча в 1940 році валовий збір зерна був вище, ніж у 1913 р, він не забезпечував потреб міського населення, яке збільшилася за роки Радянської влади вдвічі. Недостатній обсяг виробництва зерна гальмував розвиток тваринництва, продуктивність якого була нижче рівня 1928 р
У 1939-1940 рр. було впорядковано землекористування: колгоспам були повернуті 2,5 млн. га землі, що знаходилася в користуванні колгоспників і селян-одноосібників понад встановлені норми. Велику роль в зміцненні трудової дисципліни та підвищенні продуктивності праці зіграло введення обов’язкового щорічного мінімуму трудоднів (60-100 трудоднів на рік). Колгоспи отримали право виключати колгоспників, які не виробили встановленого мінімуму.

Посилання на основну публікацію