Що означає поняття «історія»?

Слово «історія» в перекладі з грецького означає «розповідь про минуле». Історична наука вивчає факти. Це основа історичного знання. Історик пояснює і оцінює факти.

Є кілька визначень поняття «історія». У широкому сенсі слова це загальний процес розвитку. Так, ми говоримо про історію всесвіту, історії природи і т.п. Під історією в більш вузькому сенсі маються на увазі життя і розвиток людського суспільства.

Історія товариства ділиться на ряд етапів: первісне суспільство; рабовласницьке суспільство; феодальне суспільство; капіталістичне суспільство. Є й інший поділ: доіндустріальне суспільство; індустріальне суспільство; постіндустріальне суспільство.

Для історика важливо знати, коли відбувалася подія. Великі проміжки часу вважаються роками, сто років складають повік, чи століття, десять століть – тисячоліття.

У багатьох країнах час вважають від легендарного події, в тому числі в християнських народів (український народ – один з них) – від народження Ісуса Христа. Час після народження Христа називається «новою ерою» (н.е.).

Вивчення історії сприятливо впливає на формування історичної свідомості людей, а історична свідомість надає людству можливість узагальнити історичний досвід.

Історія допомагає зрозуміти сучасність на основі аналізу минулого. Знання історії розвитку народу дає можливість прогнозувати перспективи розвитку всього людства.

Історія вчить людину творчо вивчати і критично переосмислювати світовий досвід і засвоювати його уроки, формувати власні погляди, громадську позицію, опановувати навичками і умінням, необхідними для практичної діяльності.

Посилання на основну публікацію