Розвиток соціалістичної літератури і мистецтва в 30-ті роки

Глибокі зміни відбулися до середини 30-х років з розвитку літератури і мистецтва.
На основі марксистсько-ленінської теорії здійснилася консолідація творчої інтелігенції, були подолані помилкові теоретичні установки окремих груп і течій. Переважна більшість діячів літератури і мистецтва перейшли на позиції соціалістичного реалізму, комуністичної ідейності і партійності. Саме це було головною умовою розквіту радянської соціалістичної літератури і мистецтва.

У творах М. Горького, А. Толстого, М. Шолохова, М. Островського глибоко і талановито розкривалися процес революційного перетворення нашої батьківщини, його вплив на долі представників різних соціальних класів і груп. Пафос соціалістичного будівництва в роки п’ятирічок знайшов яскраве відображення в творах В. Катаєва, О. Корнійчука, А. Афіногенова і ін.

Великих успіхів домоглися радянські театри і кінематографія. Вистави, поставлені уславленими майстрами радянської сцени К. С. Станіславським, В. І. Немировичем-Данченко і іншими режисерами глибоко і повно відображали новь соціалістичного життя в нашій країні. У 30-і роки радянськими кінематографістами був створений ряд фільмів, які увійшли в золотий фонд радянського і світового кіномистецтва ( «Чапаєв», «Ленін у Жовтні», «Ми з Кронштадта», «Депутат Балтики» і ін.).
Великий підйом переживало радянських образотворче мистецтво (живопис, скульптура, графіка) і архітектура.

Поряд з розквітом професійного мистецтва оурно розвивалося самодіяльне мистецтво. Розвиток самодіяльного мистецтва прийняло небачений в історії розмах і охопило мільйони робітників, селян, інтелігенції.

Бурхливий розвиток отримали література і мистецтво народностей і націй, що входять до Радянського Союзу. Поширення грамотності, формування кадрів національної радянської інтелігенції, поширення марксистсько-ленінської ідеології, прилучення багатомільйонні них мас національних районів до досягнень передової світової культури – все це зумовило створення і розквіт національної за формою, соціалістичної за змістом культури народів і націй Радянської країни, В ході здійснення соціально-економічних перетворень і культурної революції формувалася нова, соціалістична мораль, заснована на нових принципах і звільнена від релігійного світогляду.

Вирішальні успіхи культурної революції привели до виникнення в нашій країні нової, національної за формою і соціалістичної за змістом культури, просякнуту ідеями марксизму-ленінізму і пролетарського інтернаціоналізму і віддали у спадок все краще, що було в російській дореволюційній і світовій культурі. Найважливішим завоюванням культурної революції було перетворення марксистсько-ленінської ідеології в вирішальний фактор духовного життя Радянської країни і виникнення на цій основі морально-політичної єдності радянського суспільства.

Посилання на основну публікацію