Розвиток освіти і науки в СРСР в 30-і роки

Вирішальні успіхи культурної революції в СРСР пов’язані з корінними економічними і соціальними перетвореннями в роки перших п’ятирічок. Соціалістична індустріалізація і колективізація сільського господарства, зростання продуктивних сил суспільства, ліквідація експлуататорських класів дозволили радянському народові під керівництвом Комуністичної партії здійснити глибокі культурні перетворення в небачених раніше масштабах. У роки п’ятирічок була завершена боротьба з неписьменністю. До 1939 р відсоток грамотних серед міського дорослого населення СРСР становив майже 90%. У 1930 р в країні було введено загальне початкову (чотирирічне) навчання. На початку другої п’ятирічки було введено в містах загальне неповну середню (семирічне) навчання. Почався перехід до нього і в сільській місцевості.

Небувалий розмах отримали боротьба з неписьменністю і створення шкільної системи в національних областях і республіках країни. Багато народності колишньої царської Росії не мали споєного писемності. Всі вони отримали писемність після Жовтневої революції.
До кінця другої п’ятирічки в пашів країні був створений численний загін радянської соціалістичної інтелігенції. Основним джерелом її формування була радянська вища школа. У першій половині 30-х років в СРСР налічувалося 700 вузів. За роки п’ятирічок вони підготували понад 400 тис. Фахівців вищої кваліфікації. До лав радянської інтелігенції влилися кадри старої буржуазної інтелігенції, які залучалися до активної участі в соціалістичному будівництві і перевиховувалися в ході його. Важливим джерелом поповнення рядів радянської інтелігенції було висунення найбільш талановитих і відданих соціалізму представників робітничого класу на керівні пости в органи господарського, наукового та політичного управління.

Для наукової творчості радянських вчених були створені найсприятливіші умови. Значно зросла мережа науково-дослідних установ. До кінця другої п’ятирічки їх налічувалося близько 1800. Число науковців досягало майже 100 тис. Осіб. Радянські вчені збагатили своїми науковими відкриттями не тільки радянську, але і світову науку в таких найважливіших її галузях, як фізика, хімія, енергетика, біологія та ін.

Поряд з природничими науками бурхливо розвивалися громадські науки. У 1925-1932 рр. вийшли 2-е і 3-е видання творів В. І. Леніна. Великими тиражами видавалися роботи К. Маркса і Ф. Енгельса, твори керівників Комуністичної партії і Радянського уряду, партійні документи. Оволодіння радянськими вченими марксистсько-ленінської методології наукового дослідження дозволило створити їм ряд видатних праць з історії, філософії, економіці (роботи М. М. Покровського, В. П. Волгіна, Б. Д. Грекова, В. В. Струве і ін.) .

Посилання на основну публікацію