Розвиток літератури і мистецтва в 1971-1985 роки

Першорядну роль в ідейно-політичному і моральному вихованні радянських людей, в задоволенні їхніх духовних запитів грали література і мистецтво.
Комуністична партія орієнтувала художню інтелігенцію на зміцнення зв’язку з життям, на правдиве і високохудожнє відображення соціалістичної дійсності.

Важливими подіями в культурному житті країни були всесоюзні і республіканські з’їзди творчих спілок. На з’їздах аналізувалися досягнення працівників літератури і мистецтва, розкривалися недоліки в їх творчої діяльності, визначалися шляхи подальшої роботи. Успішно розвивалася радянська багатонаціональна література. Творчу працю радянських людей, духовний світ радянської людини, теми військової слави, інтернаціональної солідарності знайшли відображення в найбільших творах прозаїків і поетів. Високими літературними преміями і. нагородами були відзначені роман «Берег» Ю. В. Бондарева і повість «Вічний поклик» А. С. Іванова, поеми «Даль пам’яті» і «Суд пам’яті» Е. А. Ісаєва і багато інших. Широку популярність в Радянській країні і за кордоном придбали твори представників братніх літератур – киргизького письменника Ч. Т. Айтматова, литовського поета Е. Б. Межелайтіса і ін. ВИХІД братської літератури за межі своїх республік, що став можливим завдяки художньому перекладу, сприяв подальшому їх взаємозбагаченню , допомагав формуванню культури єдиного радянського народу.

Плідно працювали радянські кінематографісти. Щорічно на кіностудіях країни створювалося понад тисячу художніх, документальних, науково-популярних і навчальних фільмів.

Радянські архітектори продовжували пошук виразної форми громадських будівель, більш досконалої планування житлових комплексів, поліпшення типових проектів житлових будинків. У міському будівництві набуло широкого поширення зведення 12-16-ти і 22-поверхових будинків поліпшених конструкцій. Нові тенденції радянської архітектури 70-х років – її прагнення до яскравих художньо-образним рішенням – отримали вираз в таких будівлях, як Дитячий музичний театр і Олімпійський спортивний комплекс в Москві.
Розширилося міжнародне співробітництво Радянського Союзу в сфері культури. До середини 80-х років СРСР здійснював культурні зв’язки з 120 країнами.

Посилання на основну публікацію