Розширення соціалістичної демократії

Подальший розвиток Радянської держави йшло в обстановці розширення демократії і збільшення ролі громадських організацій в управлінні державою. Держава диктатури пролетаріату, яка виконала свої основні функції, переросло в загальнонародна держава. Загальнонародна держава виражає інтереси всього суспільства і мобілізує весь народ на боротьбу за комунізм. Держава диктатури пролетаріату і загальнонародна держава являють собою два етапи розвитку соціалістичної держави. У нових умовах відпала така сторона діяльності Радянської держави, як придушення експлуататорських класів. У той же час збереглася його функція по максимальному розвитку демократії. Керівну роль у всенародному державі продовжує зберігати робочий клас.

Важливим засобом зміцнення Радянської держави була творча і політична активність трудящих. У 1959 р в складі КПРС налічувалося 9 млн. Чоловік. Активізувалася діяльність професійних спілок, які об’єднували майже 60 млн. Трудящих. Профспілкові організації на підприємствах брали участь у вирішенні адміністративних, виробничих і технічних питань. Велику роль у цій роботі грали ПДПС, діяльність яких будувалася під керівництвом професійних спілок. Майже 20 млн. Юнаків і дівчат були в лавах Ленінського комсомолу.

Дієвим засобом соціалістичного і комуністичного будівництва, способом розвитку творчої ініціативи трудящих і їх залучення до управління виробництвом було соціалістичне змагання. У 1959 р чисельність змагаються склала 35,8 млн. Підвищилася активність Рад у галузі господарського і культурного будівництва, у всій суспільного життя.

Посилання на основну публікацію