Розробка нової Конституції СРСР

Важливою подією в політичному житті країни стало прийняття нової Конституції СРСР.
У ній отримали відображення основні завоювання країни за 60 років, досвід будівництва соціалізму і радянської державності.

З часу прийняття попередньої Конституції (1936) пройшло чотири десятиліття. За цей період в соціально-економічному і політичному житті радянського суспільства відбулися значні зміни. У той період був створений, але не встиг зміцніти колгоспний лад. Технічний рівень народного господарства відставав від рівня промислово розвинених держав.
Дотримуючись дорогою Великого Жовтня, радянський народ побудував соціалістичне суспільство. Його опорою є потужна передова індустрія і велике, високомеханізоване сільське господарство. Економіка являє собою єдиний народногосподарський організм, що охоплює всі ланки виробництва, розподілу і обміну. Запорукою її успішного розвитку є поєднання досягнень науково-технічної революції з перевагами соціалістичного ладу.
Відбулися зрушення в соціальній структурі суспільства. Робочий клас – провідна сила соціально-економічного і політичного розвитку – склав дві третини населення країни. Виросла загальноосвітня і професійна підготовка робітників, рівень їх загальної культури. За характером праці сучасні робочі все більш зближуються з інженерно-технічними працівниками. Активізувалася трудова діяльність робочих, їх участь в управлінні виробництвом і громадськими справами.
Змінилося колгоспне селянство. Підвищився рівень його загальної освіти, перетворився спосіб життя. Управління нової сільськогосподарською технікою поступово наближало працю колгоспників до праці промислових робітників. Радянська інтелігенція стала справді народною, соціалістичної. На основі цих змін йшов процес зміцнення і подальшого розвитку союзу робітничого класу, колгоспного селянства та інтелігенції. Держава диктатури пролетаріату, яка виконала свою місію, поступово переросло в загальнонародне соціалістична держава трудящих.

Відбулися зміни в розстановці сил на міжнародній арені, в співвідношенні сил між соціалізмом і капіталізмом. Утворилася світова система соціалізму, виникло співдружність соціалістичних країн. В результаті національно-визвольної боротьби виникли молоді, незалежні держави. Звільнившись від колоніальної залежності, вони поповнили ряди антиімперіалістичних сил. Значно ослабли позиції світового капіталізму.
Принципові зміни у внутрішньо-І суспільного життя країни, в її міжнародному становищі з’явилися об’єктивними передумовами створення нової Конституції СРСР.
Розроблений Конституційною комісією проект нової Конституції був схвалений травневим (1977 р) Пленумом ЦК КПРС і рекомендований для всенародного обговорення. Обговорення проекту Основного Закону тривало близько чотирьох місяців. У ньому взяли участь понад 140 млн. Радянських громадян – представники всіх класів і соціальних груп суспільства, всіх націй і народностей, комуністи і безпартійні.
Позачергова сьома сесія Верховної Ради СРСР дев’ятого скликання підвела підсумки всенародного обговорення. 7 жовтня 1977 року Верховна Рада СРСР затвердив Декларацію «Про прийняття та оголошенні Конституції (Основного Закону) Союзу Радянських Соціалістичних Республік». Був прийнятий закон про проголошення дня затвердження Конституції всенародним святом.

Посилання на основну публікацію