1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Історія України
 3. Розпад Київської Русі

Розпад Київської Русі

Київська Русь – середньовічна держава, іменована також Староруською державою або Давньою Руссю, що існувала в Східній Європі в період правління династії Рюриковичів.

Давньоруська держава виникла в 9 столітті в Східній Європі в результаті об’єднання східних слов’ян з фіно-угорськими племенами.

У період найвищого розквіту територія Київської Русі простягалася від Таманського півострова, Дністра і верхів’їв Вісли до верхів’їв Північної Двіни і приток Волги.

Однак в період феодальної роздробленості багато землі були загублені, цілісність держави дала тріщину.

Тепер Давня Русь була розколота на півтора десятка російських князівств, якими управляли різні гілки династії Рюриковичів.

Таким чином, під розпадом Київської Русі розуміється процес політичного дроблення держави на незалежні князівства.

Причини розпаду Київської Русі

Прийнято вважати, що розпад Давньоруської держави почався з Ярослава Мудрого і посилився після його смерті, коли Русь була розділена відповідно до його заповіту між п’ятьма синами. Князі пересувалися до престолу по черзі відповідно до свого старшинством, такий порядок розподілу влади отримав назву «лествичного». Дана система породжувала заворушення і боротьбу за право на владу

У зв’язку з цим, у 1097 році був організований Любецький з’їзд князів, на якому розглядалися питання припинення міжусобиць всередині держави і розподілу влади між князями щодо наступності спадщини від батька до сина. Тим самим роздробленість земель була фактично узаконена.

Остаточний розпад Давньоруської держави припав на 1132 рік, пов’язаний зі смертю Мстислава Великого, сина Володимира Мономаха.

Князівства стали дробитися і ділитися на уділи, кожен родич того чи іншого померлого князя вважав своїм обов’язком претендувати на престол.

Крім боротьби між князями і їх спадкоємцями, також розросталися суперечки між князями і боярами, так як останні хотіли чинити тиск на владу.

Таким чином, основні причини розпаду Київської Русі можна поділити на економічні та політичні.

До економічних причинами відносяться:

 • Експлуатація залежного населення.
 • Боротьба князів за зміцнення своєї влади.
 • Неможливість отримувати багатства за рахунок торгівлі з іноземними купцями.
 • Відстань територій, що впливає на самостійність розвитку кожної з них, включаючи свої соціальні, культурні та матеріальні милостиві.

До політичних причин відносяться:

 • Самостійність управлінського апарату в волостях.
 • Активні дії представників Київських князів щодо досягнення відособленості і незалежності від Києва.
 • Підтримка княжих намісників городянами.
 • Відсутність твердого порядку правління.
 • Бажання князів передавати владу у спадок.

Підсумком виниклих проблем і розбіжностей послужили нові політичні утворення на місці Давньоруської держави.

Наслідки розпаду

Наслідки розпаду Київської Русі носили як негативний, так і позитивний характер.

Безсумнівно, феодальна роздробленість мала негативний вплив на обороноздатність держави при боротьбі з зовнішніми загарбниками: німецькими та литовськими племенами, половцями та печенігами, а також Золотою Ордою.

Однак роздробленість сприяла активному розвитку незалежних земель в економічному і культурному плані. Росли міста, підвищувалися умови якості життя городян.

Завдяки інтенсивній колонізації розширилася площа території держави.

Фактори єдності

Не дивлячись на феодальну роздробленість і політичну дезінтеграцію, ідея єдності руських земель все ж таки зберігалася. Найважливішими інтеграційними факторами, що відрізняють Русь від інших православних земель, були:

 • Київ і титул Київського князя як старшого. Київ прийнято вважати «старшим градом». Не дивлячись на численні спроби перенести столицю в інше місто, він завжди залишався центром Русі.
 • Княжий рід. До завоювання земель литовцями вся влада передавалася у спадщину династії Рюриковичів. Русь перебувала в колективному володінні роду, діяльні князі протягом усього життя переходили від престолу до престолу відповідно до встановленої форми «лестнічества».
 • Церква. Вся територія Давньоруської держави становила єдину митрополію, керовану Київським митрополитом. Поодинокі випадки порушення церковної єдності носили досить короткочасний характер. Прикладом може послужити установа титульної митрополії в Чернігові і Переяславі під час тріумвірату Ярославичів. Поділ митрополії на Московську і Київську відбулося лише в 15 столітті.
 • Єдина історична пам’ять. Відлік історії у всіх російських літописах починається з Початковому літописі Київського циклу і діяльності перших Київських князів.
 • Усвідомлення етнічної спільності. Жителі всіх князівств вважали і називали себе русами.

Тенденція до об’єднання

До початку 13 століття кількість відокремлених князівств досягло близько п’ятдесяти. Але в той же час, деякі землі почали процеси інтеграції. Так, найбільш могутніми князівствами стали Володимиро-Суздальське і Смоленське.

До початку 13 століття верховенство князя Всеволода Велике Гніздо визнавалося практично всіма російськими землями.

Трохи пізніше сформувалося ще один потужний княже об’єднання, іменоване Галицько-Волинським. Воно являло собою поліетнічний центр, відкритий для контактів з Центральною Європою.

Однак процес централізації виявився перекреслять навалою татаро-монгол у 1237 році. І вже до другої половини 13 століття інтеграційні зв’язки між російськими землями звелися до мінімуму, піддавшись ще більш сильному територіальному дробленню.

Подальший процес об’єднання земель виявився дуже трудомістким і полягав в основному в згуртуванні князівств північно-східній Русі навколо Москви, а південно-західних в складі Великого князівства Литовського.

ПОДІЛИТИСЯ: