Реорганізація машинно-тракторної станції (МТС)

Перші роки шостої п’ятирічки ознаменувалися успішним розвитком сільського господарства.

Освоєння цілинних і перелогових земель дозволило розширити посівні площі сільськогосподарських культур.

Продовжувалася електрифікація сіл і селищ міського типу. Колективи найбільших промислових підприємств надавали велику допомогу в електрифікації виробничих процесів на селі.

На початку 1958 року було електрифіковано 93% радгоспів і 40% колгоспів країни.

Починаючи з 1958 року були скасовані обов’язкові поставки сільськогосподарських продуктів господарствами:

  • колгоспників;
  • робітників;
  • службовців.

Це дозволило підвищити матеріальний добробут сільських трудівників.

В кінці 50-х років була змінена форма виробничо-технічного обслуговування колгоспів машинно-тракторними станціями. До 1958 року обслуговування колгоспів здійснювали державні МТС на основі договорів. Однак ця система таїла в собі багато недоліків.

Сформована форма оплати працівників МТС не була пов’язана з врожайністю культур і ефективністю застосування машин. Безконтрольність у використанні техніки і простої машин підвищували собівартість тракторних робіт.

Договірна система обслуговування господарств технікою була необхідна, поки колгоспи залишалися економічно слабкими і не мали достатнього числа механізаторських кадрів.

У другій половині 50-х років становище змінилося. Колгоспи зміцніли економічно і організаційно; в їх розпорядженні з’явилися кваліфіковані механізатори і організатори виробництва. У зв’язку з цим були зроблені спроби знайти нові форми наближення техніки до колгоспів.

Лютневий (1958 рік) Пленум ЦК КПРС визнав за доцільне перейти від виробничо-технічного обслуговування колгоспів через систему МТС до вільного продажу колгоспам сільськогосподарських машин.

Після всенародного обговорення питання Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про подальший розвиток колгоспного ладу і реорганізацію машинно-тракторних станцій».

Колгоспи отримали право купувати техніку в розстрочку, існуюча у них заборгованість машинно-тракторним станціям була списана. На базі МТС були організовані ремонтно-технічні станції (РТС).

В обов’язок РТС входило:

  • ремонт колгоспної техніки;
  • продаж колгоспам сільськогосподарських машин;
  • продаж пального і запасних частин.

Наприкінці 1958 року реорганізація МТС була, в основному, завершена. Однак допущена в період реорганізації квапливість не була достатньо виправданою. Багатьом слабким колгоспам довелося витрачати на придбання техніки кошти, які були необхідні для розвитку своєї економіки.

В цілому ж зміна форми обслуговування колгоспів технікою зіграла велику роль у подальшому розвитку сільського господарства. Зміцніла матеріально-технічна база колгоспів. До лав колгоспного селянства влилися сотні тисяч механізаторів і спеціалістів.

У зв’язку з продажем техніки колгоспам була змінена система заготівель сільськогосподарської продукції.

З липня 1958 року були скасовані обов’язкові поставки і натуральна оплата за роботу МТС. Держава перейшла до закупівлі всієї продукції у колгоспів. Встановлювалися єдині закупівельні ціни, які були диференційовані по зонах країни.

Посилання на основну публікацію