Повна і остаточна перемога соціалізму в СРСР

За час, що минув після побудови в СРСР основ соціалізму, в соціалістичному суспільстві були здійснені глибокі якісні зміни.

До кінця 50-х років Радянський Союз перетворився в державу з потужною високорозвиненою економікою, наукою і культурою. Зміцнів радянський суспільний і державний лад. Істотні зрушення відбулися в соціальній структурі суспільства, відбувалися прогресивні зміни в складі класів і соціальних груп суспільства. Були розширені права союзних республік у господарському і культурному будівництві, що сприяло зміцненню дружби народів, їх подальшому зближенню в області економіки і культури. Все це свідчило про зміцнення соціалістичного суспільства, про повну перемогу соціалізму в СРСР.

За роки, що минули після побудови основ соціалізму, змінилося міжнародне становище СРСР. В середині 30-х років Радянський Союз був єдиною в світі соціалістичною державою. Його оточували ворожі капіталістичні держави. Тому в той період СРСР не був гарантований від військової інтервенції і небезпеки відновлення капіталістичних порядків. До кінця 50-х років існувала і успішно розвивалася світова соціалістична система. На світовій арені склалася така розстановка сил, при якій соціалізм опинявся нездоланним з боку сил міжнародного імперіалізму.

Корінні зміни на світовій арені і в міжнародному становищі СРСР означали, що перемога соціалізму в країні була остаточною в сенсі гарантії від реставрації капіталізму.

Посилання на основну публікацію