Початок індустріалізації в СРСР

У 1926-1928 рр. в країні розгорнулося велике промислове будівництво.
Успішно виконувався ленінський план ГОЕЛРО: стали до ладу Штеровська і Волховська електростанції; У березні 1927 року була закладена найбільша в країні Дніпровська ГРЕС. Реконструювалися старі підприємства. Почалися роботи з будівництва гігантів соціалістичної промисловості: Сталінградського тракторного заводу, Ростовського заводу сільськогосподарського машинобудування. Керченського металургійного (заводу, Балахнинского паперового комбінату, автомобільних заводів в Москві і Горькому. Почалася підготовка до будівництва Магнітогорського, Кузнецького і Криворізького металургійних комбінатів, приступили до прокладання Туркестано-Сибірської залізниці.
За перші два роки (1926-1927) були досягнуті значні успіхи в справі індустріалізації. Валова продукція промисловості перевищила довоєнний рівень; збільшився її питома вага в народному господарстві. У 1926/27 господарському році він становив понад 1/3 національного продукту. Зросло виробництво засобів виробництва.

Промисловий розвиток країни носило яскраво виражений соціалістичний характер. Питома вага соціалістичного сектора в 1926-1927 рр. збільшився до 86%. Питання «хто-кого» вирішувалося на користь соціалізму.

Успішно здійснювалася соціалістична індустріалізація національних республік. Капіталовкладення і їх промисловість були значно збільшені. Поступово була ліквідована економічна і культурна відсталість окремих народностей і націй СРСР.
Ріс робітничий клас СРСР. До 1927 року його чисельність збільшилася майже на 30% в порівнянні з 1925-1926 рр. Підвищився матеріальний добробут робітників.

Ювілейна сесія ВЦВК, присвячена 10-річчю Радянської влади, прийняла «Маніфест до всіх робітників, селян, трудящим і червоноармійцям СРСР. До пролетарям і пригнобленим всього світу ». Він передбачав введення 7-годинного робочого дня без зниження заробітної плати, збільшення витрат на народну освіту і житлове будівництво, звільнення від сільгоспподатку бідняцьких господарств.
Успіхи в здійсненні соціалістичної індустріалізації, витіснення приватнокапіталістичних елементів в промисловості і торгівлі викликали загострення класової боротьби. Антирадянськи настроєна частина буржуазних фахівців створювала шкідницькі організації в різних галузях народного господарства, наприклад у вугільній промисловості Донбасу в 1928 р ( «Шахтинська справа»).

Троцькісти, зинов’ївці і інші опозиціонери спробували використовувати загострення класової боротьби для активізації своєї діяльності, спрямованої проти курсу партії на побудову соціалізму в країні. В 1926 році ними був створений єдиний троцькістсько – зиновьевский антипартійний блок. Опозиціонери заперечували соціалістичний характер Жовтневої революції і індустріалізації народного господарства, виступали проти політики союзу робітничого класу із середнім селянством, не вірили в можливість перемоги соціалізму в нашій країні. Розірвавши з ленінізмом, антипартійний блок намагався створити підпільну троцькістську партію. 7 листопада 1927 року лідери троцькістів і зинов’ївців спробували організувати в Москві та Ленінграді антирадянські демонстрації, але зустріли рішучу відсіч з боку робітників.

Об’єднане засідання ЦК і ЦКК ВКП (б) в листопаді 1927 р виключило Троцького і Зінов’єва з партії. XV з’їзд партії (грудень 1927 г.) визнав приналежність до троцькістської опозиції і пропаганду її поглядів несумісними з перебуванням в лавах партії і виключив активних учасників троцькістсько-зінов’євського блоку з Комуністичної партії.

Посилання на основну публікацію