Підсумки виконання четвертої п’ятирічки в СРСР

Четвертий п’ятирічний план відновлення і розвитку народного господарства був виконаний достроково – за 4 роки і 3 місяці. У відродженні економіки країни брали участь трудящі всіх республік. Значних успіхів у розвитку свого господарства досягли нові республіки і області, пізніше інших стали на шлях соціалізму. До кінця п’ятирічки зусиллями радянських людей був в основному ліквідований збиток, нанесений народному господарству (наслідки руйнувань військових років були ліквідовані остаточно на початку 50-х років).

Промисловість СРСР досягла довоєнного рівня вже в 1948 р До кінця 1950 року цей рівень був перевершений в усіх союзних республіках. Найбільших успіхів досягли такі галузі важкої індустрії, як машинобудування, чорна металургія, електроенергетика. Відродження та подальший розвиток промисловості створили необхідні умови для відновлення транспорту, сільського господарства та інших галузей.

Зміцніла матеріально-технічна база колгоспів і радгоспів. Були в основному відновлені найважливіші галузі землеробства, тваринництво. У той же час розміри посівних площ не досягли довоєнного рівня, а врожайність зернових культур залишалася низькою. У 1950 р валова продукція сільського господарства склала 99% довоєнного рівня. Обмежений розмір виділених для розвитку сільського господарства коштів гальмував його подальший підйом.

Успіхи у відбудові та розвитку промисловості, що почався підйом сільського господарства дозволили підняти матеріальний добробут і поліпшити побут радянських людей. Протягом п’ятирічки кілька разів знижували ціни на товари масового споживання. У грудні 1947 року ЦК ВКП (б) і Рада Міністрів СРСР прийняли постанову про скасування карткової системи на продовольчі товари та проведенні грошової реформи. Необхідність грошової реформи була викликана тим, що збільшення грошових знаків в роки війни і скорочення товарообігу призвели до зниження купівельної спроможності рубля. Знаходяться в обігу старі гроші були обмінені в співвідношенні 10: 1. На заробітну плату трудящих реформа не відбилася. Був збільшений розмір заробітної плати робітників та інженерно-технічних працівників ряду галузей народного господарства.

Були відроджені з руїн і попелу зруйновані фашистськими загарбниками міста і села. Почалися роботи з реконструкції та благоустрою великих промислових центрів. Всього за п’ятиріччя було побудовано і відновлено понад 100 млн. Кв. м житлової площі.
Виконання завдань п’ятирічного плану, відновлення і подальший розвиток народного господарства зміцнили становище Радянського Союзу на міжнародній арені, посилили позиції всіх соціалістичних країн.

Посилання на основну публікацію