Підсумки першої п’ятирічки в СРСР

Завдяки героїчній праці радянського народу, керованого Комуністичною партією, перший п’ятирічний план розвитку народного господарства був виконаний за 4 роки і 3 місяці.
За цей час Радянським Союзом були створені нові галузі промисловості:

  • верстатобудування;
  • тракторобудування;
  • авіаційна промисловість;
  • автомобільна;
  • хімічна та ін.

З країни, які ввозять машини, СРСР перетворився в країну, що їх виробляє. Було побудовано 1500 нових підприємств. Створена промисловість могла забезпечити технічну реконструкцію всіх галузей народного господарства.

До кінця п’ятирічки валова продукція промисловості зросла більш ніж в 3 рази в порівнянні з 1913 р.

За виробництвом окремих видів продукції – видобутку нафти, виплавці чавуну, машинобудуванню – Радянський Союз вийшов на друге місце в світі, а з виробництва електроенергії – на третє місце. Продуктивність праці в промисловості зросла в 2 рази в порівнянні з 1913 р, а за темпами зростання продуктивності праці наша країна йшла попереду всіх капіталістичних країн. З аграрної країни СРСР перетворився на індустріальну державу.

У роки першої п’ятирічки було завершено соціалістичне перетворення сільського господарства на більшій частині території країни: 211 тис. колгоспів об’єднували 15 млн. селянських господарств (62,4% всіх господарств країни). Велике соціалістичне сільське виробництво було оснащено передовою технікою. На полях колгоспів і радгоспів працювало майже 150 тис. тракторів. У країні налічувалося 2446 МТС. У соціалістичне сільське господарство було направлено 70 тис. фахівців з вищою і середньою освітою. Було підготовлено 4,5 млн. механізаторів.

Соціалістичний сектор господарства села став основним виробником сільськогосподарської продукції.

Наприкінці п’ятирічки колгоспи і радгоспи виробили 75% валової і 84% товарної продукції сільського господарства.

За роки першої п’ятирічки покращився матеріальний добробут трудящих. В кінці 1930 року в країні було ліквідовано безробіття.

Посилання на основну публікацію