Підсумки одинадцятої п’ятирічки в СРСР

У роки п’ятирічки було зроблено значний крок вперед в області економічного і соціального розвитку країни.

Зріс економічний потенціал Радянського Союзу. У всі галузі народного господарства впроваджувалися нові, високоефективні знаряддя праці. Було розпочато серійне виробництво 19 тис. Нових зразків машин і устаткування. Впровадження нової техніки і прогресивних технологічних процесів створювало умови для прискорення науково-технічного прогресу.

Збільшилися виробництво і закупівля зерна, продукції тваринництва, інших сільськогосподарських культур.

Успіхи в розвитку економіки дозволили здійснити заходи з підйому матеріального добробуту трудящих. Збільшилася зарплата робітників, службовців, колгоспників. Була підвищена оплата праці працівників деяких промислових галузей, народного освіти. Вживалися заходи щодо вдосконалення пенсійного забезпечення, були збільшені мінімальні розміри пенсій. Продовжувалося будівництво нових упорядкованих житлових будинків, культурно-побутових об’єктів. За п’ятиріччя понад 50 млн. Радянських громадян поліпшили свої житлові умови.

Разом з тим виконання народногосподарського плану було пов’язане З подоланням ряду труднощів і недоліків уповільнилися темпи зростання промисловості і сільського господарства. Відставали від вимог часу технічний падав », і якість багатьох вироблених виробів Слабо велася робота по вдосконаленню форм І методів управління, всього механізму господарювання.

Негативні явища в економічному розвитку з’явилися не відразу, вони намітилися в 70-х – початку 80-х років, що призвело до виникнення застійних явищ в економіці країни.
Завдання подальшого зміцнення економічної та оборонної могутності, підвищення добробуту радянських людей вимагали прискорення розвитку народного господарства, виведення його на передові рубежі науково-технічного прогресу.

Посилання на основну публікацію