Підсумки другої п’ятирічки в СРСР

Другий п’ятирічний план розвитку народного господарства СРСР був виконаний достроково – станом на 1 квітня 1937 р.- за 4 роки і 3 місяці.

Соціалістичний сектор став пануючим у всіх галузях народного господарства. За роки другої п’ятирічки було побудовано і докорінно реконструйовано 4500 підприємств. У 1937 р вони виробляли понад 80% всієї промислової продукції країни. Найбільшими будівництвами країни були: Уралокузнецкій комбінат, Уралмашзавод, Челябінський тракторний і Ново-Краматорський машинобудівний заводи, Біломорсько-Балтійський канал і канал Москва – Волга, Московський метрополітен.

Продукція соціалістичної промисловості до кінця 1937 р збільшилася в порівнянні з першою п’ятирічкою більш ніж в 2 рази, а по відношенню до рівня 1928 г.- в 4,5 рази. На сході країни була створена друга вугільно-металургійна база.

До кінця другої п’ятирічки була в основному завершена соціалістична реконструкція сільського господарства. 242 500 сільськогосподарських артілей об’єднували 93% селянських дворів і понад 99% посівних площ. На полях колгоспів і радгоспів працювало понад 456 тис. Тракторів, 128 тис. Комбайнів і 146 тис. Автомашин. У 1937 р колгоспи дали країні на 400 тис. Млн. Пудів товарного хліба більше, ніж всі сільське господарство Росії в 1913 р

У роки п’ятирічки темпи розвитку промисловості братніх республік були в десятки і сотні разів вище, ніж в середньому по Союзу.

Успіхи соціалістичного будівництва забезпечили зростання матеріального і культурного добробуту трудящих. Національний дохід в 1937 р виріс в порівнянні з національним доходом 1913 року в 4,5 рази; фонд заробітної плати робітників і службовців в другій п’ятирічці – більш ніж в 2 рази, рівень народного споживання – в 2 рази.
Відбулися глибокі зміни в соціальному складі радянського суспільства. Експлуататорські класи були ліквідовані.

В результаті виконання другого п’ятирічного плану розвитку народного господарства соціалістичний суспільний лад в СРСР здобув перемогу. Було побудовано соціалістичне суспільство, що складається з дружніх класів – робітників і колгоспного селянства і соціального прошарку – трудової інтелігенції, створено морально-політичну єдність радянського суспільства, зміцніла дружба народів СРСР.

Посилання на основну публікацію