Перші історичні перекази

Не менш легендарний характер носять і перші оповідання про події, пов’язані з ранньою історією народів Східної Європи. Судячи з усього, всі ці розповіді потрапили в літопис не просто тому, що пам’ятали тільки ці перекази. Вони, мабуть, так чи інакше відповідали основної мети, яку переслідували давньоруські літописці, – відповідали на питання: «како ізбьра Бог країну нашю на последьнее час», до якого примикала тема «про статтю Киева, како в’іменовася Киев’». При цьому, природно, не доводиться сподіватися на те, що літописець прагнув описувати події, які цікавлять нас (як, скажімо, зароджується держава у східних слов’ян, або коли і як насправді був заснований Київ, і т. П.), Намагаючись як можна більш точно зафіксувати важливі для нас ланки історичного процесу. Виходячи з завдання, яку він ставив перед собою, творець літопису відбирав ті події, які, на його думку, були суттєвими у процесі вибору Богом Руської землі як обраної «на останнім часом». При цьому автор прагнув пояснити своїм читачам, чому саме ці події важливі, який їхній «істинний» сенс. У ході такого пояснення, природно, деякі деталі народного перекази повинні були зазнавати деякі зміни. Їх треба було привести у відповідність із безумовно авторитетними для давньоруської людини текстами, відсилання до яких і надавала події особливий сенс: насамперед, до текстів Святого Письма. Саме тому настільки часті прямі і непрямі біблійні цитати в давньоруських текстах. Це не просто «церковна риторика», від якої слід «очистити» текст літопису. Літописець не “тільки зовні приєднував свої релігійні тлумачення тих чи інших подій до ділового й загалом досить реалістичного розповіді», в чому просто «позначався … середньовічний« етикет »письменницького ремесла», як вважав Д. С. Лихачов. Для книжника Древній Русі це – природний спосіб дати оцінку, характеристику події, явища, історичному діячеві. Розібравшись з такими оцінками, ми краще зрозуміємо сенс літописних розповідей про початкових етапах становлення давньоруського суспільства і держави.

Посилання на основну публікацію