Передумови утворення Давньоруської держави

У VI-IX ст. склалися передумови для утворення держави східних слов’ян. Економічними передумовами цього процесу були перехід до орного землеробства, відділення ремесла від землеробства, зосередження ремесла в містах, виникнення мінових відносин, переважання вільної праці над рабською. Складалися політичні передумови: потреба племінної знаті в апараті захисту своїх привілеїв і захоплення нових земель, формування племінних союзів слов’ян, загроза нападу ворогів, достатній рівень військової організації. Соціальними передумовами були зміна родової громади на сусідську, виникнення соціальної нерівності, наявність патріархальних форм рабства, складання давньоруської народності. Загальна язичницька релігія, схожі звичаї, обряди, суспільна психологія створювали духовні передумови для формування державності.
Русь перебувала між Європою та Азією в межах рівнинного простору, тому потреба в постійному захисті від ворогів змушувала об’єднуватися східних слов’ян для створення сильної державної влади.

Посилання на основну публікацію