Перебудова в області економіки СРСР

 

Відповідно до п’ятирічного плану першорядну увагу було приділено розвитку машинобудування, що забезпечує реконструкцію всіх галузей народного господарства. Партія і уряд прийняли ряд постанов, спрямованих на докорінне перетворення машинобудівного комплексу.

Здійснювалося оновлення підприємств металургії. Велася робота по подальшій хімізації народного господарства і прискореного розвитку обчислювальної техніки. Почалася перебудова в області капітального будівництва. За прикладом білоруських будівельників в республіках скорочувалася кількість одночасно споруджуваних об’єктів, зменшувалися терміни їх спорудження.

Намітилися позитивні зрушення в розвитку галузей аграрного сектора. У землеробстві та тваринництві широко застосовувалися інтенсивні технології. Продовжувалася робота по вдосконаленню управління, всього господарського механізму.

Основою прискорення, запорукою успішної реалізації п’ятирічного плану була творча активність мас.

У соціалістичному змаганні намітився поворот до якісних показників роботи. Передові колективи виступали з ініціативами, спрямованими на отримання приросту обсягів виробництва за рахунок технічного прогресу і максимального завантаження устаткування. Десятки тисяч трудівників зобов’язалися виконати план двох років п’ятирічки по зростанню продуктивності праці до 70-річчя Великого Жовтня. Широке поширення отримала ініціатива комплексно-молодіжних бригад відпрацювати в 1986 році не менше чотирьох вільних днів на будівництві житла, шкіл, лікарень, клубів, спортивних споруд. У багатьох колективах отримав підтримку досвід передових підприємств України з ефективного використання вторинних ресурсів.

У червні 1986 р Центральний Комітет КПРС звернувся до трудящих країни із закликом широко розгорнути всенародне соціалістичне змагання за успішне виконання завдань п’ятирічки. ЦК партії зазначив застаріння деяких форм змагання, їх невідповідність вимогам часу, відрив від завдань прискорення науково-технічного прогресу і перебудови механізму господарювання. ЦК КПРС закликав трудівників міста і села вдосконалювати організацію змагання, націлити свої зусилля на підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, економію матеріальних ресурсів.

Перебудова охопила не тільки економіку, а й інші сфери життя радянського суспільства. Освоювалися нові методи управління і господарювання. Перебудовувалася робота партійних і громадських організацій. Більш швидко і ефективно почали вирішуватися питання економічного і соціального розвитку. Активізувалася діяльність засобів масової інформації – преси, телебачення, радіо.

Перші підсумки перебудови в політичній, економічній і духовній сферах були підведені на червневому (1986 рік) Пленумі ЦК КПРС, на якому йшлося про тенденції, що намітилася до підвищення темпів розвитку народного господарства. Разом з тим зазначалося і наявність гальмуючих чинників у житті суспільства, пов’язаних з інерцією, з силою звички людей і т. П. Було звернуто увагу на те, що країна знаходиться лише на самому початку процесу перебудови.

Про проведення в життя стратегічного курсу на прискорення соціально-економічного розвитку суспільства з усією гостротою говорилося на січневому (1987 р) Пленумі ЦК КПРС, який

Посилання на основну публікацію