Нова історична спільність людей – радянський народ

В ході соціалістичного будівництва в СРСР досягли високого розквіту соціалістичні нації.
Зникло склалося здавна поділ країни на промислові і сировинні райони. У всіх республіках виросли великі індустріальні центри. Була створена національна інтелігенція, що вийшла з середовища робітників і селян.

Між радянськими республіками склалися відносини дружби і тісного співробітництва в галузі економіки і культури, йшов інтенсивний процес обміну технічним і науковим досвідом. Представники всіх республік брали участь в розробці природних багатств країни, і спорудженні нових індустріальних центрів. Спільними зусиллями велися роботи по освоєнню цілини.

Політика Комуністичної партії, спрямована на ліквідацію відмінностей в рівні розвитку націй, привела До посилення процесу їх політичного, економічного і культурного зближення.

Це зближення досягло такого високого ступеня, що в кожної нації і народності з’явилися спільні риси і якості. Найважливіша з цих рис – єдина для всіх націй і народностей політична система. Вона очолюється Комуністичною партією Радянського Союзу.
Інша риса – спільність економічного життя. В єдиній радянській економіці органічно взаємопов’язані господарства окремих республік і областей. Економіка країни розвивається по єдиному загальнодержавному плану в інтересах трудящих всіх націй і народностей. Кожна республіка в своєму розвитку використовує не тільки місцеві природні ресурси, а й багатства всієї країни.

Отримала розвиток соціальна спільність радянських націй і народностей. У всіх республіках створена однотипна соціальна структура і йде процес стирання граней між класами і групами суспільства. В СРСР виникла єдина соціалістична культура, інтернаціональна за змістом. Вона увібрала в себе кращі риси і досягнення культури всіх народів країни. Панівною ідеологією радянських громадян став марксизм-ленінізм – світогляд робітничого класу. Зближення націй, які базуються на однотипної економіці і соціальній структурі, що мають спільну думку – марксизм-ленінізм і одну мету – побудову комунізму, призвело до появи спільних рис у духовному образі і психології всіх трудящих СРСР.

Радянським людям притаманні такі моральні якості, як сумлінне ставлення до праці, громадська ініціатива, колективізм, інтернаціоналізм.

У Радянському Союзі склалася нова історична спільність – радянський народ, який представляє собою союз всіх трудящих СРСР, що характеризується соціальним і ідейно-політичною єдністю.

Посилання на основну публікацію