Необхідність колективізації сільського господарства в СРСР

Перші успіхи соціалістичної індустріалізації дозволили Комуністичної партії і Радянської держави приступити до здійснення масової колективізації сільського господарства.
Незважаючи на відновлення до 1926 року в основному сільського господарства, темпи його розвитку значно відставали від розвитку промисловості. Товарність сільського господарства (кількість сільськогосподарської продукції, в першу чергу хліба, яке селянство здавало державі у формі податку і продавало на ринку) знизилася і становила близько половини дореволюційного рівня.

Це було обумовлено зміною соціальної та економічної структури села і відсталістю сільськогосподарського виробництва. У дореволюційний час 72% товарної сільськогосподарської продукції давали поміщики і кулаки. Жовтнева соціалістична революція ліквідувала поміщицькі господарства. Число куркульських господарств скоротилося. Завдяки передачі поміщицьких і частини куркульських земель селянам і надання державної допомоги бедняцким господарствам до- кінця відновного періоду питома вага середняцьких господарств в порівнянні з довоєнним рівнем виріс і досяг 63%. Питома вага бідняцьких господарств знизився з 65 до 31%, а куркульських – з 15 до 6%.

Основною фігурою села став середняк. Майже 90% зібраного в його господарстві зерна йшло на задоволення його особистих потреб, тому середняк став жити при Радянській владі краще, ніж до Жовтневої революції. Середняцкие і бідняцькі господарства продавали всього 11% виробленого хліба. Незважаючи на таку низьку товарність, середняки і бідняки давали 74% всього товарного хліба в країні, що пояснювалося численністю середняцьке-бідняцьких господарств (в 1927 їх налічувалося близько 21 млн.). 20% товарного хліба давали куркульські господарства і близько 6% виробляв соціалістичний сектор (радгоспи і колгоспи). Але до кінця 20-х років середняцкие і бідняцькі господарства, засновані на відсталій техніці і позбавлені в силу своєї роздробленості можливості використовувати сільськогосподарські машини, вичерпали внутрішні резерви для розширеного відтворення зерна, для підвищення товарності виробництва. Це позбавляло середняцкие і бідняцькі господарства також можливості подальшого зростання їх матеріального добробуту.

Куркульські господарства могли збільшити виробництво і продаж товарного хліба. Однак куркульство свідомо йшло на створення в країні продовольчих труднощів: саботував здачу хліба державі, продавало на ринку хліб за спекулятивними цінами.
Відставання сільського господарства і низький рівень його товарності при бурхливому розвитку промисловості, зростанні юродской і промислових центрів, зростанні чисельності робітничого класу гальмували індустріалізацію і створювали продовольчі труднощі в країні.

Подолати відсталість сільського господарства, підвищити його продуктивність і товарність можна було тільки за допомогою переказу роздроблених дрібнотоварних селянських господарств на рейки великого соціалістичного господарства із застосуванням сільськогосподарських машин і досягнень агрономічної науки.

Посилання на основну публікацію