Наслідки хрещення Русі

Хрещення Русі спричинило за собою далекосяжні наслідки. Ця подія справила величезний вплив на історичний шлях України. Православ’я стало невід’ємною частиною української самосвідомості.

Політичні наслідки хрещення Русі

Хрещення перетворило Давню Русь в християнську державу. Це неминуче столкнуло її з усім мусульманським і язичницьким світом. Південно-східна межа Русі, а потім і Русь, постійно піддавалася нападу кочівників і мусульман:

  • Золота Орда;
  • ханства, що утворилися після розпаду Золотої орди (Кримське, Астраханське, Казанське);
  • Османська імперія.

З іншого боку, прийняття візантійського православ’я відокремило Русь від католицького світу. На західних слов’янських територіях розгорнулася багатовікова боротьба між православ’ям і католицизмом.

Культурні наслідки

Хрещення Русі дало дуже потужний поштовх у розвитку культури. Причому, православ’я не витісняло, а зливалося з давньоруськими культурними традиціями.

Спочатку Давня Русь просто копіювала кращі зразки візантійської культури, але поступово в країні виник власний неповторний стиль. Особливого захоплення заслуговує храмова архітектура та іконопис.

Безпосереднім наслідком хрещення Русі Володимиром стало швидке поширення грамотності. Давньоруські літописи – цінний внесок в світову культуру.

Світовідчуття і національна самосвідомість

Язичництво древніх слов’ян було досить жорстокою релігією. Християнство проголошувало нові цінності:

  • добродійне життя;
  • смиренність;
  • каяття;
  • любов до ближнього.

Коротко про наслідки прийняття хрещення Руссю говорить той факт, що в найважчі часи церква завжди виступала з гарячим закликом до національного об’єднання і боротьби з іноземними загарбниками. Такими патріотами були:

  • Сергій Радонезький (татаро-монгольське іго):
  • Патріарх Гермоген (Смутні часи);
  • Патріарх Сергій (Велика Вітчизняна війна).

Навіть затятий атеїст Сталін в роки Великої Вітчизняної війни вважав за необхідне зустрітися з митрополитами, після чого РПЦ була частково легалізована.

Після падіння Константинополя в 1453 р. Русь стає найбільшим православним державою в світі. В результаті виникає великодержавна ідея – “Москва – третій Рим”.

Зміни в структурі суспільства

Прийняття християнства призвело до виникнення на Русі зовсім нового стану – духовенства. Його чисельність швидко збільшувалася.

Церкви і монастирі стають головними духовними центрами в Україні. Аж до установи Петром I Синоду (1721 г.) духовенство вважало себе незалежним від світської влади.

Що ми дізналися?

Хрещення Русі є одним з ключових подій української історії. Воно допомогло формуванню єдиної української нації з численних слов’янських племен. Православ’я стало органічною частиною української національної культури.

Посилання на основну публікацію