Міжнародне становище і зовнішня політика Радянського Союзу

Зміни на міжнародній арені. Переможне закінчення Великої Вітчизняної війни дозволило радянському народові приступити до здійснення завдань, сформульованих ще на XVIII з’їзді Комуністичної партії: завершити будівництво соціалізму, почати поступовий перехід до комунізму. Вирішення цих завдань визначило головний зміст зовнішньої політики СРСР в післявоєнний період – забезпечення сприятливих міжнародних умов для зміцнення і подальшого розвитку соціалістичного суспільства. Зовнішньополітична діяльність КПРС і Радянського уряду в другій половині 40-х років відбувалася в обстановці зміненого співвідношення сил на міжнародній арені на користь соціалізму.
Перемога Радянського Союзу у війні з фашистською Німеччиною та імперіалістичною Японією створила сприятливу обстановку для боротьби за свободу і національну незалежність народів Центральної та Південно-Східної Європи. В Албанії, Болгарії, Угорщини, Польщі, Югославії, Румунії та Чехословаччини до влади прийшли робітники, селяни і прогресивна інтелігенція, керовані комуністичними і робочими партіями. Спираючись на підтримку більшості народу, вони в найкоротші терміни здійснили демократичні, а потім соціалістичні перетворення. Була проведена аграрна реформа. Її результатом стали ліквідація класу поміщиків і перехід землі в руки селян. Були націоналізовані велика промисловість, банки, транспорт. Нова форма політичної організації суспільства – народна демократія представляла собою одну з різновидів диктатури пролетаріату. У цій формі відбилося своєрідність розвитку соціалістичної революції в умовах зміни співвідношення сил на користь соціалізму.

Розгром фашизму приніс визволення і німецькому народу, відкривши перед ним можливість соціального оновлення. У 1949 р в Східній Німеччині була утворена Німецька Демократична Республіка (НДР).

На шлях соціалістичного розвитку стали деякі країни Азії. У 1945 р на території колишньої французької колонії – Індокитаю була проголошена Демократична Республіка В’єтнам (ДРВ). У звільненій від японських загарбників Північної Кореї виникла Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР). У Китаї здобула перемогу народна революція і було проголошено створення Китайської Народної Республіки (КНР, 1949).
Перемога соціалістичних революцій в ряді держав Європи та Азії призвела до утворення світової системи соціалізму.

Посилання на основну публікацію