Література і мистецтво в СРСР

У підвищенні культурного рівня трудящих СРСР першорядна роль належала літератури та мистецтва. У перші повоєнні роки Центральний Комітет партії прийняв ряд постанов з ідеологічних питань ( «Про журнали« Звезда »і« Ленінград »,« Про репертуар драматичних театрів і заходи щодо його поліпшення »і ін.). У них були сформульовані завдання діячів культури в умовах післявоєнної відбудови і розвитку народного господарства. Постанови підкреслювали високе становище у суспільстві призначення радянської літератури і мистецтва як засоби ідеологічної боротьби. ЦК ВКП (б) закликав творчу інтелігенцію зосередити свою увагу на найактуальніших проблемах радянського життя.

В кінці 40-х – початку 50-х років було створено багато високоідейних художніх творів, присвячених подвигам радянських людей в дні Великої Вітчизняної війни, таких, як «Повість про справжню людину» Б. М. Польового, «Молода гвардія» А. А . Фадєєва, «Зірка» Е. Г. Казакевича та ін. Героїчна праця радянського народу відбилася в книгах В. А. Кочетова «Журбіни» і В. Н. Ажаєва «Далеко від Москви». У другій половині 50-х років з’явилися твори, автори яких спробували передати складність історичного розвитку країни. Особливо великий успіх випав на долю роману Г. Е. Ніколаєвої «Битва в дорозі».
Радянський живопис збагатилася рядом чудових творів. Творчої праці радянських людей, їх боротьбі за мир і дружбу народів були присвячені полотна Ю. І. Піменова, Б. І. Пророкова, А. А. Пластова та ін. У 1957 р було створено Спілку художників СРСР.
Бурхливо розвивалося кіномистецтво. Були реконструйовані найбільші кіностудії країни. Це дозволило збільшити виробництво художніх і документальних фільмів. У другій половині 40-х років і в 50-ті роки однією з провідних у творчості радянських кінематографістів була тема героїзму радянського народу в період війни. Всенародне визнання отримали такі кінокартини, як «Летять журавлі» режисера М. К. Калатозова, «Доля людини» С. Ф. Бондарчука і ін.

Відбулися в кінці 50-х років всесоюзні з’їзди радянських художників, композиторів, конференції працівників кіно справили великий вплив на підвищення творчої активності працівників мистецтва.

Активізація художньої творчості, зміцнення з в’язі літератури і мистецтва з практикою соціалістичного будівництва допомагали вирішенню завдань комуністичного виховання радянських людей.

Посилання на основну публікацію