Курс на прискорення соціально-економічного розвитку радянського суспільства

Найважливішим напрямком соціалістичного змагання в роки одинадцятої п’ятирічки стала боротьба за посилення режиму економії в народному господарстві, за виявлення резервів і максимальне використання наявних ресурсів, підвищення ефективності виробництва.

Комуністична партія нацеливала зусилля змагаються на необхідність дотримання чіткого трудового ритму, своєчасне виконання договірних зобов’язань, на впровадження нової техніки і дбайливе використання робочого часу.

Однією з провідних форм змагання за успішне виконання п’ятирічних завдань було зустрічне планування. Колективи багатьох підприємств за прикладом робітників Москви та Ленінграда боролися за отримання приросту виробництва за рахунок максимального завантаження устаткування, що діє. Отримала визнання ініціатива металургів Нижнього Тагілу і Череповця, суть якої полягала в отриманні високих результатів шляхом кращого використання виробничих потужностей і підвищення якості продукції. Колективи передових підприємств виступали з починами в честь знаменних дат. Напередодні 60-річчя утворення СРСР в країні розгорнулося змагання під девізом «шістдесятиріччя СРСР – шістдесят ударних вахт». До 7 листопада 1982 р більше 6 млн. Робочих – його учасників- завершили свої річні завдання. Широку підтримку трудівників промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства отримала ініціатива колективу Волзького об’єднання з виробництва легкових автомобілів, названа вазовськім прискоренням. Автозаводи вжила підвищених соціалістичні зобов’язання, виконання яких було можливо при активному використанні науково-технічного прогресу, економії матеріальних ресурсів і поліпшенні якості продукції. Зобов’язання автозаводцев по зростанню ефективності виробництва, що перевищують намічені народногосподарським планом контрольні цифри, були включені в державний план об’єднання на 1986-1990 рр. Почин автозаводцев був високо оцінений Центральним Комітетом КПРС і рекомендований їм для широкого поширення.

Сільські трудівники брали участь у Всесоюзному громадському огляді ефективності використання матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів. Поглиблення процесу агропромислової інтеграції розширило число учасників міжгалузевого змагання. Працівники колгоспів і радгоспів укладали договори трудового співдружності з колективами підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.

На початку 80-х років в соціалістичному змаганні брали участь понад 110 млн. Чоловік, з них більше 72 млн. Брали участь в русі за комуністичне ставлення до праці. Боротьба трудівників міста і села за поліпшення використання виробничих потужностей, посилення режиму економії, бережливе використання робочого часу стала важливим фактором успішного виконання п’ятирічного плану.

Посилання на основну публікацію