Галицько-Волинське князівство – коротко

Найбільш помітна роль у політичному житті Русі періоду роздробленості належить Волинському і Галицькому князівствам.

Саме Волинське і Галицьке князівства поступово стали грати роль консолідуючого центру давньоруських земель.

Волинський князь Роман Мстиславович в 1199 році об’єднав Волинь і Галичину, створивши сильне Галицько-Волинське князівство.

У 1202 році до своїх володінь він приєднав Київ. Смерть Романа Мстиславича під час походу 1205 року призвела до розпаду його держави і зруйнувала плани князя об’єднати під своєю владою всю Південну Русь.

Синові Романа Мстиславича – Данилу Галицькому – вдалося в 1238 році відродити потужне Галицько-Волинське князівство і відновити процес консолідації давньоруських земель.

Однак, Галицько-Волинська держава не змогла відстояти свою самостійність і в середині 14 століття ці землі стали володіннями Польщі та Литви. Це трапилося через:

 • ослаблення монголо-татарською навалою і залежність від Золотої Орди;
 • ворожнечу між князями і боярами;
 • агресію з боку сусідніх держав.

Таким чином, Давньоруська держава так і не змогло вийти з кризи. Її розвиток був насильно перерваний монголо-татарською навалою 1239-1241 років.

Монголо-татарське нашестя призвело до остаточного руйнування Київської Русі.

Причини розпаду та ліквідації Київської Русі:

 • Монголо-татарське нашестя. Страшне руйнування і спустошення в руські землі принесла Золота Орда. У 1240 році вона захопила і розорила Київ.
 • Феодальна роздробленість і князівські міжусобиці підірвали політичну єдність держави. У 12 столітті на території Русі одне за одним виникають окремі самостійні князівства і землі.
 • Ліквідація Київської Русі підтвердила історичну закономірність: всі штучно створені поліетнічні об’єднання імперського типу рано чи пізно припиняють своє існування (Імперія Карла Великого, Римська імперія, Золота Орда, Турецька Османська імперія, Югославія, Чехословаччина, Радянський Союз і ін.).

Питання для контролю

 • Які причини та передумови утворення Київської Русі?
 • Які існують теорії походження Давньоруської держави?
 • Які основні етапи формування Давньоруської держави?
 • Які періоди виділяють в політичній історії Київської Русі?
 • Оцініть значення введення на Русі християнства.
 • Доведіть, що 10-11 століття стали періодом розквіту Київської держави.
 • Які причини занепаду і ліквідації Київської Русі?
Посилання на основну публікацію