Феодальна роздробленість на Русі — причини і наслідки

Феодальна роздробленість – закономірний період в історії будь-якої держави. Через нього пройшли всі ранньосередньовічні країни в Європі та Азії, включаючи і Давню Русь. Сьогодні в центрі уваги причини і наслідки феодальної роздробленості на Русі.

Хронологія

Період, коли єдине давньоруське держава розпалася на окремі руські князівства, називається питомою або періодом феодальної роздробленості на Русі. Відносно термінів у істориків немає розбіжностей. Однак є суперечки з приводу відправної точки процесу розпаду країни. З питання хронологічних рамок існує п’ять різних думок:

  • Початок періоду питомої Русі пов’язано зі смертю і заповітом Ярослава Мудрого (А. Кузьмін, Н. М. Карамзін);
  • Скликання Любеческого з’їзду в 1097 році, коли нащадки Ярослава Мудрого домовилися про зміст власної вотчини, – вихідна точка процесу розвалу єдиної держави (В. Кобрин, К. Базилевич);
  • Смерть київського князя Мстислава Великого в 1132 році привів до початку поділу держави (О. Рапов, Б. Рибаков);
  • Монгольська навала на Давню Русь (1237-1241 роки) запустило процес розкладання держави (В. Кожинов);
  • Сам факт існування єдиної Давньоруської держави до татаро-монгольського ярма піддається сумніву (І. Фроянов).

Причини

Дійсно, перші симптоми розпаду з’явилися відразу після смерті Ярослава Мудрого. Князівська родина розрослася і кожен з нащадків великого князя, користуючись підтримкою місцевих бояр, прагнув до незалежності. Таким чином, виникає ціла система відокремлених княжих володінь, яку 1097 року закріплює Любеческий з’їзд. Але князі Володимир Мономах, а потім і його син Мстислав Великий зуміли призупинити процес розпаду, що допомогло позбавитися від зовнішнього ворога – половців. Спільний ворог і здатність князя в Києві утримувати контроль над іншими землями і князями-родичами – ось головні складові «єдності» країни.

Коли «супротивник» був повалений, а спадкоємець Київського «столу» не володів сильним характером, уникнути розпаду виявилося неможливим. Порушення єдності території Стародавньої Русі було закономірним і необхідним. Незважаючи на свою продуктивність, якусь рятівну, воно було застарілим на той час. Крім того існували і інші об’єктивні і суб’єктивні передумови до феодальної роздробленості:

  • Порушення принципів успадкування великокнязівського престолу: рід Рюриковичів розділився на кілька династій, кожен з яких претендував на чільну роль, що і призвело до міжусобиць після смерті Ярослава Мудрого. У кожного князя була своя вотчина, в межах якої складався свій апарат влади, своя дружина, яка не поступалася київської і була здатна тримати в узді залежних людей-холопів. Згодом вотчина розглядалася не як дар Київського князя, а як своє князівство, яке можна передавати у спадок;
  • Панування натурального господарства: такий вид господарства, коли виробництво ведеться переважно «для себе», а не для подальшого продажу, дозволяє не залежати від центру;
  • Зростання міст, міського населення і розвиток ремесел: дана тенденція призводила до того, що з’являлися нові політичні та центри, економічні зв’язки яких обмежувалися найближчій округою;
  • «Осідання» княжої дружини на землі: даний процес сприяв появі великих землевласників – бояр-вотчинників, від яких юридично і економічно залежало землевладельческое населення. Можливі конфлікти між верхами і низами вирішувалися на місці і не вимагали втручання центру. Тому бояри не бажали ділитися доходами з Київським князем і всіляко сприяли князям в боротьбі проти центральної влади.

Плюси і мінуси

У кожного явища є свої позитивні і негативні сторони. Феодальна роздробленість руських земель, яка тривала до кінця 15 століття, не відноситься до винятків. До позитивних наслідків у розвитку країни варто віднести економічне зростання, розвиток феодального землеволодіння, ремесел, торгівлі, збільшення кількості міст.

Одночасно з прогресом присутній і регрес – занепад, застій. Висловлювався він в тому, що відносини князів – це нескінченна боротьба за військово-економічну могутність, що виливалося в міжусобні війни. Крім того, зі збільшенням відособленості посилюється вразливість країни від зовнішньої небезпеки. І вона не змусила себе чекати: монгольська навала зневолило російські землі на довгий час.

У першій половині 12 століття після смерті Мстислава Великого Русь з єдиним центром в Києві розпалася на 12 князівств. Найбільшими на карті були Новгородська земля, Галицько-Волинське князівство і Володимиро-Суздальська Русі, в кожному з яких була своя форма правління.

У Новгородській республіці головний орган управління – віче-зібрання дорослих чоловіків. У Володимиро-Суздальське князівство в місті Володимирі правив князь, а в Суздалі – боярський рада.

Що ми дізналися?

Сьогодні говорили коротко про феодальної роздробленості на Русі: про те, коли почався процес розпаду єдиної давньоруської держави на удільні князівства, які причини того сприяли, про особливості і значення цього історичного явища в подальшому розвитку держави.

Посилання на основну публікацію