1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Історія України
  3. Економічна політика червоних і білих

Економічна політика червоних і білих

Громадянська війна 1917-1920 рр. стала одним з найтрагічніших подій у вітчизняній історії. Щоб залучити маси на свій бік, противники застосовували найрізноманітніші засоби. До одним з них ставиться економічна політика червоних і білих.

Корінні відмінності економічної політики червоних і білих

Історія економічної політики червоних і білих йшла абсолютно різними шляхами. Центральним вимогою більшовиків було знищення приватної власності.

На II з’їзді Рад (25 жовтня 1917 г.) був прийнятий Декрет про землю. Цей документ забезпечив більшовикам широку підтримку селянства. Почалася масова конфіскація поміщицьких земель.

29 жовтня вводився 8-годинний робочий день, страхування по безробіттю і хвороби, положення про відпустки.

Біле рух складався з монархістів, лібералів, соціалістів. Єдиною об’єднуючою ідеєю була ненависть до комунізму.

Економічна політика білих не уявляла собою чіткої програми. Вона зводилася до повернення дореволюційних порядків:

  • викупні платежі селян за землю;
  • повернення поміщицьких земель і приватної власності;
  • ліквідація всіх змін в робочому законодавстві;
  • активне залучення іноземного капіталу.

Більшовики проголошували інтернаціоналізм. Але в роки Громадянської війни вони опинилися патріотами, тому що воювали з іноземними інтервентами.

Економіка в роки Громадянської війни

В результаті Жовтневої революції більшовики захопили державну владу і приступили до радикальних перетворень.

Економічна політика стала однією з головних причин протистояння червоних і білих. Чітке уявлення про це дає наступна таблиця:

Таблиця “Економічна політика червоних і білих”

ПоказникЧервоніБілі
Приватна власністьНаціоналізація, конфіскація і рівний розподіл.Повернення власникам всієї конфіскованої власності.
Робоче законодавствоСтрогий робочий контроль. Залучення до управління широких мас.Свавілля адміністрації. Арешти робочих, військово-польові суди.
Фінанси і торгівляНаціоналізація банків. Скасування товарно-грошових відносин. Карткова система за класовим принципом.Орієнтація на іноземний капітал.

Серйозною проблемою більшовиків стала гостра нестача хліба в містах. 13 травня 1918 вводилася продовольча диктатура, яка полягає в наступному:

  • державна монополія і тверді ціни на хліб;
  • створення продзагонів і комнезамів (комітетів бідноти) для вилучення надлишків зерна.

Масові селянські повстання змусили більшовиків в грудні 1918 р розпустити комбіди. У січні 1919 р була введена продрозкладка (держава заздалегідь сповіщало селян про необхідні нормах здачі зерна).

На відміну від білих, червоні так чи інакше намагалися знайти вихід з економічної кризи. У 1921 р з введенням продподатку почався перехід до НЕПу.

Період НЕПу – виняток в економічній політиці більшовиків.

Війна між червоними і білими завдала величезної шкоди промисловості і сільському господарству. Рівень виробництва в 1920 р становив 14% по відношенню до 1913 р Продукція сільського господарства скоротилася на третину. Країна перебувала в глибокій економічній кризі.

Що ми дізналися?

З теми з історії 9 класу ми дізналися, що в роки Громадянської війни в особі червоних і білих зіткнулися дві протилежні економічні системи. Відразу після революції більшовики здійснили гасло: “Земля – ​​селянам, фабрики – робітникам”. Білий рух прагнуло ліквідувати всі зміни, тому дискредитувало себе і зазнало поразки.

ПОДІЛИТИСЯ: