Допомога СРСР країнам народної демократії

Значне місце у зовнішньополітичній діяльності Радянського держави у другій половині 40-х років займала підтримка молодих народно-демократичних держав.
Радянська дипломатія відстоювала права соціалістичних держав на міжнародних форумах. У період підготовки мирних договорів з Болгарією, Угорщиною та Румунією СРСР виступав за забезпечення цим країнам вільного і незалежного розвитку. Після напруженої дипломатичної боротьби Радянського Союзу і соціалістичних держав із західними державами з питання про мирні договори вони були підписані в лютому 1947 в Парижі.

СРСР зайняв тверду позицію на переговорах з німецького питання. Радянські представники пропонували створити общегерманское уряд, який зміг би взяти участь в розробці мирного договору. Однак США, Англія і Франція протидіяли укладення мирного договору з Німеччиною. Вони прагнули до розколу Німеччини і створення сепаратного режиму в її західній частині.

Однотипність економічного і політичного ладу, єдина марксистсько-ленінська ідеологія, спільність мети – побудова соціалістичного і комуністичного суспільства – такими були об’єктивні передумови для складання дружніх відносин між СРСР і соціалістичними країнами. Ці відносини будувалися на основі принципів взаємної поваги, незалежності, суверенітету і невтручання у внутрішні справи один одного.

Нові принципи взаємовідносин соціалістичних держав отримали втілення в договорах про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу, укладених між ними і Радянським Союзом в 1945-1948 рр. Країни – учасниці договорів ставили собі за мету співпрацю для забезпечення тривалого миру і міжнародної безпеки. Договірні сторони брали на себе зобов’язання з надання військової та іншої допомоги в разі, якщо одна з них виявиться залученою у військові дії з будь-якою державою. Договори намічали проведення конференцій з міжнародних питань, що зачіпають інтереси сторін. У них передбачалося розвиток економічних і культурних зв’язків між державами. Договори зіграли важливу роль у розвитку соціалістичних держав, сприяли забезпеченню їх економічної і політичної незалежності, успішному будівництву в них основ соціалізму. Вони сприяли зміцненню сил соціалізму на міжнародній арені.

Радянський Союз надав значну економічну допомогу країнам соціалістичного табору. Незабаром після закінчення війни були підписані торговельні угоди з соціалістичними країнами. Радянський Союз надав цим країнам на пільгових умовах зерно, добрива для сільського господарства, сировину для промисловості. До 1948 року, завдяки економічній підтримці Радянського Союзу, було відновлено зруйноване війною господарство держав народної демократії. Завдання побудови соціалістичного суспільства і розвитку економіки цих країн вимагали подальшого зміцнення господарських зв’язків, обміну виробничим досвідом і науково-технічними досягненнями між ними і Радянським Союзом.
У 1949 році була створена перша міжнародна економічна організація соціалістичних країн – Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ). Його метою була координація економічної діяльності, розширення товарообігу і науково-технічного співробітництва між соціалістичними державами. До складу РЕВ увійшли Албанія, Болгарія, Угорщина, Румунія, Польща, СРСР, Чехословаччина, 1950 р.- НДР. З виникненням РЕВ початок здійснюватися багатосторонню економічну співпрацю Радянського Союзу і країн соціалістичної системи. Рада Економічної Взаємодопомоги створювався як відкрита організація. У нього могли вступити і інші держави, що розділяють цілі і принципи Ради і бажаючі співпрацювати в галузі економіки з соціалістичними країнами.

Посилання на основну публікацію