Боротьба за технічний прогрес у промисловості СРСР

Основним напрямком індустріального розвитку в роки п’ятої п’ятирічки стало зміцнення енергетичної бази країни. Стали до ладу повністю або частково Цимлянська, Горьковська, Усть-Кам’яногірська гідроелектростанції; був введений в експлуатацію перший гідроагрегат Куйбишевської ГЕС. У 1954 р завершилося спорудження першої в світі атомної електростанції потужністю 5 тис. КВт. Почалося посилене розвиток нафтової і газової промисловості. Значно зріс видобуток вугілля, особливо в Карагандинському і Кузнецькому вугільних басейнах.

Високими темпами розвивалося машинобудування і приладобудування. Були сконструйовані і впроваджені у виробництво нові зразки машин, унікальних верстатів і устаткування. Так, наприклад, на заводі «Уралмаш» почався випуск потужних крокуючих екскаваторів. Щорічне виробництво автоматичних та напівавтоматичних верстатів зросла з 10 комплектів в 1950 р до 115 в 1955 р Прискореними темпами велася механізація виробничих процесів у промисловості. Здійснювалася автоматизація процесів плавки в доменному і мартенівському виробництвах, управління роботою електростанцій.
Широкі масштаби придбало капітальне будівництво в промисловості. За п’ятиріччя були споруджені і здані в експлуатацію понад 3 тис. Великих промислових підприємств. У їх числі такі гіганти індустрії, як Закавказький і Череповецький металургійні заводи, Омський нафтопереробний комбінат; було введено в експлуатацію повністю автоматизований бетонний завод в Новій Каховці. Отримали розвиток нові промислові галузі – радіоелектроніка, ракетобудування і ін. Розвивався залізничний, річковий і морський транспорт. Велике народногосподарське значення мало будівництво судноплавного каналу Волго-Дон. З введенням його в дію почав діяти водний шлях, який об’єднав п’ять морів – Біле, Балтійське, Каспійське, Чорне і Азовське.

Питання, пов’язані з подальшим розвитком радянської економіки, з прискоренням науково-технічного прогресу СРСР, були обговорені на липневому (1955 г.) Пленумі ЦК КПРС. Пленум визначив заходи щодо поліпшення впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки, по зміцненню творчої співпраці виробництва і науки. Рішення Пленуму стали основою для вдосконалення роботи щодо підвищення технічного рівня виробництва.
У другій половині 50-х років промисловість країни піднялася на якісно новий щабель. У ній налічувалося близько 300 галузей і видів виробництва. З’явилися нові індустріальні галузі в усіх союзних республіках. Так, наприклад, до кінця 50-х років мінеральні добрива проводилися в восьми республіках, в той час як перед Вітчизняною війною – тільки в трьох. Домоглася значних успіхів металургія. Почалася робота по створенню третьої металургійної бази. У Сибіру, ​​в районах, багатих сировиною і паливом, приступили до спорудження заводів чорної металургії. Високими темпами зростав видобуток нафти. Завершилося будівництво найбільшого в Європі газопроводу Ставрополь – Москва.
У порівнянні з початком 50-х років набагато підвищився рівень механізації робіт в промисловості. Інтенсивно впроваджувалися нові методи управління виробництвом, автоматизація виробничих процесів. Протягом 1956-1958 рр. було створено та впроваджено понад 5 тис. нових зразків машин, приладів та обладнання.

Посилання на основну публікацію