Боротьба за підвищення ефективності виробництва в роки десятої п’ятирічки в СРСР

У другій половині 70-х років відбувається подальша інтенсифікація виробництва і поглиблення науково-технічного прогресу.

Увійшли до ладу 1200 великих промислових підприємств. Широкого розмаху набули роботи з реконструкції діючих виробництв. Нове, високопродуктивне обладнання було впроваджено на Новолипецькому металургійному заводі, на текстильних підприємствах Івановської області. Реконструкція торкнулася Мінського і Челябінського тракторних заводів, підшипникових заводів в Ростові-на-Дону і Вологді. Технічне переозброєння підприємств дозволило розширити випуск продукції без збільшення числа робочих місць і будівництва нових виробничих будівель.

Розвивалася науково-технічна революція, впливаючи на вигляд цілих галузей виробництва. Першочергова роль в розгортанні НТР належала машинобудуванню, що забезпечує технічне переоснащення всього народного господарства. За п’ятиріччя було освоєно виробництво 13,7 тис. Найменувань нових видів машин і устаткування. Велика робота велася в області механізації і автоматизації виробничих процесів. До кінця п’ятирічки в країні діяли 6,4 тис. Комплексно-механізованих і автоматизованих підприємстві.

Збільшився випуск верстатів з програмним керуванням, енергоблоків потужністю 500 і 800 тис. КВт. Початком, виробництво промислових роботів, які звільняють робочих від важкої ручної праці. Використання досягнень науки і техніки дозволило поліпшити якість продукції, що випускається.

Продовжував зростати енергетичний потенціал країни. Якісні зміни відбувалися в структурі паливного балансу. Відповідно до вказівок XXV з’їзду КПРС основна увага приділялася розвитку гідроенергетики та атомної енергетики. Залучалися У господарський оборот дешеві вугільні родовища Західного і Східного Сибіру. Стали до ладу атомні електростанції в Вірменії і на Україні, нові енергоблоки на діючих станціях.
Розвиток атомної енергетики втілило в життя нову промислову галузь – атомне енергетичне машинобудування. За короткий термін в Волгодонську був зведений первісток атомного машинобудування – «Атоммаш» – головний постачальник паропродуктивністю установок.

Велику увагу було приділено розвитку продуктивних сил Сибіру, ​​створення Західно-Сибірського нафтогазового комплексу. Почалося освоєння родовищ газу в північних районах, в Уренгої. Не припинялися роботи по створенню територіально-виробничих комплексів. Помітну роль в постачанні дешевим паливом металургійних заводів і електростанцій стали грати сформувалися в 70-і роки Кансько-Ачинський і Екібастузький комплекси.

Істотний вплив на розвиток індустрії надавав процес міжнародного поділу праці. Встановилися міцні виробничі зв’язки безпосередньо між підприємствами СРСР і соціалістичних країн. Так, верстатобудівний завод в СРСР і Сілістрінскій завод верстатів (НРБ) спільно здійснювали проектування обладнання для інструментального та електротехнічного виробництва. Спеціалізація і кооперування виробництва створювали додаткові можливості для підйому економіки країни і прискорення науково-технічного прогресу.

Посилання на основну публікацію