Боротьба трудящих за виконання другої п’ятирічки в СРСР

З початком здійснення другого п’ятирічного плану розвитку народного господарства почалася боротьба за його дострокове виконання.

Трудящі всієї країни активно включилися в рух за оволодіння новою технікою. Технічне навчання робітників проводилося на виробництві.

Зростання політичної активності і професійно-технічного рівня робітничого класу породив нову форму соціалістичного змагання – стаханівський рух. Початок цього руху було покладено в серпні 1935 р забійником А. В. Стаханова, який дав за одну зміну 102 т вугілля і перевищили встановлену виробничу норму в 14 разів. Почин О.Стаханова отримав підтримку у всіх галузях промисловості і на транспорті. Незабаром стаханівський рух набрав масового характеру і охопило всю країну. Стахановський рух було новим, більш високим етапом розвитку соціалістичного змагання. Воно спиралося на нову технічну базу і вимагало створення більш високих виробничих норм. Виникнення і масове поширення стахановського руху стали можливі в зв’язку з поліпшенням матеріального становища робітників, зростанням їхньої політичної свідомості, підвищенням професійно-технічного і культурного рівня.

Посилання на основну публікацію