Боротьба СРСР за зміцнення і збереження миру

Центральним напрямком зовнішньополітичної діяльності СРСР у другій половині 80-х років залишалася боротьба проти ядерної небезпеки, гонки озброєнь, за збереження і зміцнення загального миру. Радянський уряд послідовно виступав за реалізацію програми повної і повсюдної ліквідації ядерної зброї та інших засобів масового знищення, висунутої в Заяві Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова від 15 січня 1986 р програмі були визначені конкретні заходи, спрямовані на ліквідацію ядерної зброї до кінця нинішнього століття. На першому етапі – протягом п’яти – восьми років – пропонувалося вдвічі скоротити ядерне озброєння Радянського Союзу і США при взаємну відмову цих країн від ударних космічних озброєнь. СРСР заявляв про свою готовність укласти угоду з США про ліквідацію ракет середньої дальності в європейській зоні. Ця міра повинна була стати важливим кроком на шляху звільнення Європи від ядерної зброї.

Після скорочення стратегічного і іншого ядерної зброї Радянським Союзом і США намічалося скоротити ядерне озброєння Англії, Франції та Китаю. Завершити повністю процес ліквідації ядерних озброєнь на Землі пропонувалося до 1999 р
Радянська програма ядерного роззброєння отримала широку підтримку громадськості та офіційних кіл ряду держав.

Важливим внеском СРСР і соціалістичних держав у боротьбу за оздоровлення міжнародної обстановки став результатом рішень Будапештського наради Політичного консультативного комітету держав – учасників Варшавського Договору.
Учасники наради запропонували розпочати перебудову міжнародних відносин на засадах надійної і рівною для всіх безпеки. Система такої безпеки повинна охоплювати військову, політичну та економічну області. Соціалістичні держави висловили готовність контролювати на всіх етапах процес скорочення озброєнь та роззброєння.

Велике місце в роботі наради було приділено проблемі перебудови на демократичних засадах всієї системи міжнародних економічних відносин. Учасники наради висловилися за усунення з міжнародної практики політики бойкоту і всіх форм дискримінації.
Було прийнято звернення держав – учасників Варшавського Договору до держав – членів НАТО, до всіх європейських (гранам з програмою скорочення озброєні сил в Європі. Держави – учасниці Варшавського Договору заявили, що вони ні за яких обставин не почнуть військових дій ні в Європі, ні в інших районах земної кулі, якщо вони самі не з’являться об’єктом агресії.

Посилання на основну публікацію