Боротьба СРСР за мир і міжнародну безпеку

Однією з центральних завдань зовнішньої політики Радянського Союзу, як і в попередні роки, була боротьба за мир і безпеку народів.

Радянські представники в Організації Об’єднаних Націй незмінно виступали з пропозиціями про скорочення озброєнь.

Не обмежуючись закликами до роззброєння, Радянський Союз зробив практичні кроки по скороченню своїх Збройних Сил. У 1960 Верховна Рада СРСР прийняла Закон про скорочення Збройних Сил країни на 1200 тис. осіб.

СРСР докладав значних зусиль для того, щоб домогтися припинення випробувань атомної і водневої зброї. Радянський уряд звернувся до західним державам з пропозицією укласти угоду про заборону ядерних випробувань в атмосфері, космічному просторі й під водою. У липні 1963 року в Москві відбулися переговори представників СРСР, США і Англії з питання про укладення такої угоди. В результаті переговорів було підписано Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під водою. Мета учасників Договору, говорилося в прийнятому документі, полягає в досягненні угоди про загальне і повне роззброєння під суворим міжнародним контролем. Договір скріпили своїми підписами міністри закордонних справ трьох країн. У наступні роки до Московського договору приєдналося більше 100 держав.
Серйозною перемогою радянської дипломатії в боротьбі за роззброєння стало успішне завершення переговорів з питання про нерозповсюдження ядерної зброї.
У червні 1968 року Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила запропонований Радянським Союзом проект Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Договір забороняв передачу ядерної зброї державам, які не володіють їм, або військовим блокам. 1 липня 1968 Договір був відкритий для підписання одночасно в трьох країнах – СРСР, США і Великобританії. За короткий термін підписи під ним поставили представники майже 100 країн. 5 березня 1970 Договір вступив в силу. До Договору про нерозповсюдження ядерної зброї не приєдналися Франція і КНР.
Неухильна боротьба Радянського держави за збереження миру сприяла зростанню його авторитету на міжнародній арені.

Велике значення для зміцнення справи миру, ослаблення міжнародної напруженості мало розширення політичних, економічних і культурних взаємин між СРСР і капіталістичними державами. Нормалізувалися зв’язку між СРСР і Францією. Новий етап у розвитку їхніх стосунків був покладений взаємними візитами державних діячів СРСР і Франції в 1966 р Під час офіційного візиту в СРСР президента Франції де Голля відбулося підписання радянсько-французької декларації. У ній визначалися основні лінії співпраці між Радянським Союзом і Францією. Вили укладені угоди про співробітництво в сфері економіки і в галузі вивчення і освоєння космічного простору в мирних цілях.
Важливою віхою на шляху нормалізації відносин між Радянським Союзом і ФРН з’явився Договір, підписаний між ними в 1970 р.

Заглибилися торговельні зв’язки СРСР з Італією. В середині 60-х років було укладено угоду Радянського уряду з італійською фірмою ФІАТ про будівництво Волзького автомобільного заводу в Тольятті. Ця угода стало одним з найбільших, укладених з капіталістичними країнами протягом 60-х років.

Поліпшення взаємин СРСР і капіталістичних держав, розвиток особистих контактів глав урядів створювали сприятливі умови для розширення економічного співробітництва між країнами.

Посилання на основну публікацію