1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інженерні дисципліни
  3. Самонастроювальні САУ зі стабілізацією якості управління

Самонастроювальні САУ зі стабілізацією якості управління

У названих системах адаптація полягає в стабілізації заданого значення критерію якості J шляхом зміни налаштування УУО.
Основне поширення отримали самонастроювальні САУ такого типу для стабілізації динамічних властивостей системи. Критерії якості при цьому є різні непрямі критерії якості перехідних процесів (кореневі, частотні, інтегральні), а також частотні та перехідні характеристики ОУ.
На малюнку 4.4 показана функціональна схема САУ зі стабілізацією динамічних властивостей. УУА складається з генератора пробних сигналів Г, Малюнок 4.4 детектора Д сигналів на виході ОУ,
обчислювального ВУ та виконавчого ІУ пристроїв. Пробний сигнал gпр є спеціально обраним впливом на систему, по реакції на яке можна визначити поточне значення обраного критерію якості. Детектор служить для виділення із загального вихідного сигналу у (t), обумовленого усіма зовнішніми впливами, прикладеними до системи, складовою упр, викликано пробним сигналом gпр. ВУ за величиною вхідного пробного впливу gпр і реакції упр САУ на нього упр обчислює величину відхилення критерію якості від його заданого значення і подає відповідний сигнал на ІУ. Останнє звичайно являє собою І-ланка. Воно змінює настройку УУО в напрямку, відповідному знаку відхилення. В якості настроювальних параметрів УУО вибирають такі параметри, змінюючи які, можна в необхідних межах змінювати величину обраного критерію J. Ними можуть бути параметри коригувальних і основних ланок САУ.
На малюнку 4.5 показаний поширений варіант ВУ з еталонною моделлю. Модель має динамічні характеристики, що є етанолом для подстраиваемой під неї основний САУ. Застосування МОД спрощує ВУ, тому відхилення критерію якості від його заданого значення визначається тут як досить проста функція різниці сигналів на виході цієї моделі і ОУ. Ця операція вимагає більш простого ВУ1. Пробний сигнал gпр може бути ступінчастим, імпульсним, гармонійним, випадковим.
До контуру самонастроювання висувають такі вимоги:
1) швидкодію контуру повинно бути більше швидкості зміни стабілізованості динамічних властивостей САУ;
2) пробні сигнали повинні бути досить малі, т.к. вони являють собою перешкоду для роботи основної САУ.

ПОДІЛИТИСЯ: