1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інженерні дисципліни
  3. Самонастроювальні САУ з оптимізацією якості управління

Самонастроювальні САУ з оптимізацією якості управління

Ці системи називають також екстремальними самоналаштуванням САУ. На відміну від розглянутих самоналагоджувальних САУ зі стабілізацією якості управління завданням самонастроювання в цих САУ є підтримання оптимального значення критерію якості управління J. Останній тому може бути названий критерієм оптимальності, як в неадаптівних оптимальних САУ (см.4.2). Розглянуті самонастроювальні САУ відрізняються від неадаптівних оптимальних САУ автоматичною зміною оператора, що забезпечує оптимальність управління, тобто оптимум обраного критерію якості управління, при всіх змінах зовнішніх умов і властивостей ОУ.
Таким чином, УУА автоматично вирішує задачу оптимізації, яку одноразово вирішує конструктор неадаптівной оптимальної системи при її конструюванні або періодично оператор-настроювач при експлуатації САУ. Таку автоматичну оптимізацію розглядають як особливий і управлінням по обуренню. Основою автоматичної оптимізації є автоматичний пошук оптимального оператора УУО.
Принцип дії розглянутих самоналагоджувальних САУ залежить від того, який режим САУ характеризується прийнятим критерієм якості – динамічний або статичний. Відповідно розрізняють самонастроювальні САУ з оптимізацією динамічних режимів і з оптимізацією статичних режимів системи.
Останні називають також системами екстремального регулювання. Вони є найпростішими самоналаштуванням САУ з оптимізацією якості управління. У них підтримується оптимальне значення такого критерію, який характеризує роботу ОУ в статичному режимі, тобто забезпечується робота в точці екстремуму відповідної статичної характеристики. Прикладом ОУ такої системи екстремального регулювання є система автоматичної настройки коливального контуру в резонанс (рис.4.6).

ПОДІЛИТИСЯ: