1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інженерні дисципліни
  3. Поняття про гратчастої функції

Поняття про гратчастої функції

Спрощення математичного опису імпульсної САУ досягають заміною диференціального рівняння системи управління різницевим рівнянням, яке відповідно вирішують з використанням дискретного перетворення Лапласа. Можливість такої заміни заснована на тому, що вихідний сигнал ІЕ уі (t) дорівнює значенням вхідного сигналу х (t) в дискретні моменти часу на початку кожного періоду повторення імпульсів Т. Тому в роботі ІЕ нічого не зміниться, якщо замінити безперервну функцію х (t ) на його вході дискретної функцією, значення якої на початку кожного періоду, тобто в моменти t = nT, де n = 1, 2,3 …, збігаються зі значеннями безперервної функції, а в інший час дорівнюють нулю. Таку дискретну функцію називають гратчастої функцією і позначають (ріс.1.11).
Безперервна функція х (t) є огинаючої гратчастої функції. Розглядають дискретні функції у відносному часу t / T, т.е. вимірюють час кількістю періодів Т. У цьому випадку відносний період повторення імпульсів Ти = 1, а решітчаста функція позначається. Такий запис називають нормованої формою.

ПОДІЛИТИСЯ: