1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Інженерні дисципліни
  3. Основні поняття теорії автоматичних систем

Основні поняття теорії автоматичних систем

Теорія управління – наука, яка вивчає процеси управління, закони управління, основи проектування систем автоматичного управління (САУ).

САУ, це такі систем, які працюють в автоматичному режимі без участі людини в контурі управління. На відміну від автоматизованих систем управління (АСУ), де передбачена участь людини в контурі управління.

Основне призначення сучасної теорії автоматичного управління (ТАУ) – це визначення алгоритму оптимального (субоптимальність) досягнення більш важливою узагальненої кінцевої мети на кожному етапі функціонування системи. Такою метою є запуск або вихід на новий режим роботи машини, агрегату, станції з мінімальними витратами; досягнення заданої навігаційної точки за певний час із заданим курсом при мінімальній витраті палива з дотриманням всіх обмежень, пов’язаних з безпекою, витратою палива, обчислювальної продуктивністю і т.п.

Рішення такої глобальної проблеми в реальному масштабі часу є надзвичайно складним завданням.

Всі САУ діляться на розімкнуті і замкнуті системи управління (СУ).

Важливо відзначити, що в замкнутих САУ, як правило, не буває спокійного стану рівноваги. Весь час є які-небудь зовнішні обурення, що й породжують неузгодженість, а це, у свою чергу, змушує систему працювати.

З усього викладеного випливає, що найважливішим елементом аналізу і проектування (синтезу) САУ є дослідження динамічних процесів, що відображають поведінку всіх ланок САУ (у тому числі і ЕОМ в контурі управління), що описуються диференціальними рівняннями.

У замкнутих САУ всі фізичні величини пов’язані між собою і є різного роду впливами однієї ланки на інше. Тому доводиться рівняння динаміки всіх ланок системи вирішувати спільно. Тобто мати справу з системою диференціальних рівнянь високого порядку. Це в свою чергу суттєво ускладнює завдання аналізу та синтезу САУ, задачу дослідження стійкості та якості процесів управління. саме рішенням цих завдань займається теорія автоматичного управління (ТАУ).

Історично першими регуляторами із замкнутим циклом були: регулятор рівня теплоносія в котлі парової машини І.І. Ползунова (1765год); регулятор швидкості обертання валу парової машини Д. Уатта (1784).

Перші дослідження динаміки замкнутих САУ, дослідження стійкості і якості процесів регулювання належать І.А. Вишнеградський (1876).

ПОДІЛИТИСЯ: